Jump to content
 • Kaydol

Birkan Döner

Chat Üye
 • İçerik sayısı

  6
 • Katılım

 • Son ziyaret

Birkan Döner Hakkında

 • Derece
  Üye

İletişim Yöntemleri

 • Skype
  brkndnr
 1. Windows Sürümü : (5.1) Oyun dizini : (null) Olası Hata Konumu : BBDEB422 Olası Hata Kodu : 9669D33E Yüklü modüller : 400000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\KnightOnLine.exe 76FA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll 76250000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNEL32.DLL 74A20000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNELBASE.dll 734D0000 : C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll 6BE70000 : C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL 76390000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcrt.dll 76090000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\USER32.dll 74840000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\GDI32.dll 74BA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHELL32.dll 76DC0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\cfgmgr32.dll 766E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\windows.storage.dll 76450000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\combase.dll 74610000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\RPCRT4.dll 73CB0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll 73CA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll 76030000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcryptPrimitives.dll 761E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sechost.dll 74130000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\advapi32.dll 741B0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\shlwapi.dll 766D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\kernel.appcore.dll 75FA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\shcore.dll 76C10000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\powrprof.dll 76240000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\profapi.dll 74090000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEAUT32.dll 74200000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUPAPI.dll 737E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dll 66680000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc.dll 73570000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSPOOL.DRV 73800000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll 6E390000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc_os.DLL 6E370000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SortServer2003Compat.dll 73FA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\IMM32.DLL 6E2D0000 : C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.10586.0_none_811bc0006c44242b\comctl32.dll 72600000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmm.dll 725D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll 709A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll 72DB0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll 65280000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DSOUND.dll 71CE0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WSOCK32.dll 76C60000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WS2_32.dll 64540000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DINPUT8.dll 72B70000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WININET.dll 6AFF0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVIFIL32.dll 73CF0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ole32.dll 6AFC0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVFW32.dll 72540000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll 10000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\OpenAL32.dll 50D0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\libvorbisfile.dll 6AF80000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\steam_api.dll 715A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\iphlpapi.dll 55D0000 : C:\Users\brkn\AppData\Local\Temp\7l714vft0h7k2bg34a8t92ivp428zfx1fry.dll 76CC0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\COMDLG32.DLL 73FD0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\FirewallAPI.dll 73C90000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.DLL 73CD0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\NETAPI32.dll 76610000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\PSAPI.DLL 6E6C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEACC.DLL 715D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DAVHLPR.DLL 6E250000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\fwbase.dll 72DD0000 : C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll 76E80000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSCTF.dll 5F790000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\XIGNCODE\x3.xem 746C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPT32.dll 76C00000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSASN1.dll 6D5F0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL 72A80000 : C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll 72710000 : C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll 726F0000 : C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll 726D0000 : C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll 72640000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll 76230000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\NSI.dll 72630000 : C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll 6D430000 : C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll 725C0000 : C:\Windows\System32\rasadhlp.dll 72580000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL 73F50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintrust.dll 72B50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll 72B20000 : C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll 76E00000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\imagehlp.dll 6E3E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\gpapi.dll 74990000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\clbcatq.dll 722D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\PROPSYS.dll 6B230000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\LINKINFO.dll 6E3B0000 : C:\Windows\SYSTEM32\cryptnet.dll 6DE10000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINNSI.DLL 38000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient.dll 70660000 : C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s.dll 70060000 : C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s.dll 72DA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\Secur32.dll 6CD20000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steam.dll 6BBA0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\Steam2.dll 6CEC0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\DbgHelp.dll 60000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\CSERHelper.dll 6BA50000 : C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer.dll 6D500000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MMDevAPI.DLL 6D4D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll 6F2C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv 64CE0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll 64CF0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll 73760000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv 6E630000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll 6D3C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL 73170000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll E5C0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\wrap_oal.dll 6C790000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\aticfx32.dll 6D4B0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\atiu9pag.dll 66860000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\atiumdag.dll F630000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\atiumdva.dll 5E1E0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\KOFPL.dll 72150000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\urlmon.dll 64580000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\mscms.dll 71E80000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dll 73BB0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll 6E2C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\VDMDBG.DLL 6E2B0000 : C:\Windows\SYSTEM32\MSISIP.DLL 76330000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\coml2.dll 6CD00000 : C:\Windows\SYSTEM32\wshext.dll 6CCD0000 : C:\Windows\SYSTEM32\AppxSip.dll 6B7B0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OpcServices.DLL 71610000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\XmlLite.dll 6E2A0000 : C:\Windows\SYSTEM32\WindowsPowerShell\v1.0\pwrshsip.dll 6D480000 : C:\Windows\SYSTEM32\EsdSip.dll 6CEB0000 : C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\xapauthenticodesip.dll Stack Dökümü : 19AB3C -> 600125AF 19AB40 -> 19AC14 19AB44 -> 60012571 19AB48 -> E60921D 19AB4C -> 19AC14 19AB50 -> 0 19AB54 -> 0 19AB58 -> 74B5F4F2 19AB5C -> 19AC14 19AB60 -> C669336C 19AB64 -> 0 19AB68 -> 74B5F380 19AB6C -> 0 19AB70 -> 0 19AB74 -> 0 19AB78 -> 1 19AB7C -> 6 19AB80 -> 19AC14 19AB84 -> E6091BA 19AB88 -> 1C85E1E0 19AB8C -> 0 19AB90 -> 19C020 19AB94 -> 0 19AB98 -> 19B200 19AB9C -> 0 19ABA0 -> 19C060 19ABA4 -> 0 19ABA8 -> 19BE68 19ABAC -> 0 19ABB0 -> 19D16078 19ABB4 -> 0 19ABB8 -> 2B 19ABBC -> 0 19ABC0 -> 7701845C 19ABC4 -> 77016D66 19ABC8 -> C669336C 19ABCC -> 19AB60 19ABD0 -> 24 19ABD4 -> 19AC64 19ABD8 -> 74B017E0 19ABDC -> B2C6F9D0 19ABE0 -> FFFFFFFE 19ABE4 -> 19FFDC 19ABE8 -> 770435EE 19ABEC -> 19AC14 19ABF0 -> 7701B020 19ABF4 -> 19FFDC 19ABF8 -> 0 19ABFC -> FFFFFFFE 19AC00 -> 19AC2C 19AC04 -> 7701A920 19AC08 -> 0 19AC0C -> 0 19AC10 -> 0 19AC14 -> 19AD50 19AC18 -> 19ADA0 19AC1C -> 77093408 19AC20 -> 1 19AC24 -> 770933F8 19AC28 -> A95FAF 19AC2C -> 19AC4C 19AC30 -> 7701ED70 19AC34 -> 770AE2D4 19AC38 -> 77018B40 19AC3C -> 19AD50 19AC40 -> 19FFCC 19AC44 -> 19ADA0 19AC48 -> 19ACDC 19AC4C -> 19AC70 19AC50 -> 7702B652 19AC54 -> 19AD50 19AC58 -> 19FFCC 19AC5C -> 19ADA0 19AC60 -> 19ACDC 19AC64 -> 19BDA8 19AC68 -> 7702B670 19AC6C -> 19FFCC 19AC70 -> 19AD38 19AC74 -> 7702B624 19AC78 -> 19AD50 19AC7C -> 19FFCC 19AC80 -> 19ADA0 19AC84 -> 19ACDC 19AC88 -> 7701ED50 19AC8C -> 19FFCC 19AC90 -> 19AD50 19AC94 -> 0 19AC98 -> 7700420B 19AC9C -> 19AD50 19ACA0 -> 19FFCC 19ACA4 -> 19ADA0 19ACA8 -> 19ACDC 19ACAC -> 7701ED50 19ACB0 -> 19D16078 19ACB4 -> 19BE68 19ACB8 -> 19AD50 19ACBC -> 19ADA0 19ACC0 -> F63110 19ACC4 -> 19FFCC 19ACC8 -> 32 19ACCC -> 11B000 19ACD0 -> 1A0000 19ACD4 -> 0 19ACD8 -> 0 19ACDC -> 75F3D68B 19ACE0 -> FFE1898F 19ACE4 -> 94847FD1 19ACE8 -> C53DF1D 19ACEC -> B4AB1D8 19ACF0 -> D25BA15B 19ACF4 -> 88A8C1A3 19ACF8 -> A26A02BD 19ACFC -> B19F3CB7 19AD00 -> 9669D33E 19AD04 -> ECFEC298 19AD08 -> 5699793E 19AD0C -> BBDEB422 19AD10 -> 315AB29F 19AD14 -> 512057F3 19AD18 -> A2CB22AE 19AD1C -> B607934A 19AD20 -> 0 19AD24 -> 0 19AD28 -> 0 19AD2C -> 0 19AD30 -> 0 19AD34 -> C5D4DFA4 19AD38 -> 19C060 19AD3C -> 77018E7F 19AD40 -> 19AD50 19AD44 -> 19ADA0 19AD48 -> 19AD50 19AD4C -> 19ADA0 19AD50 -> C0000005 19AD54 -> 0 19AD58 -> 0 19AD5C -> 5608D60 19AD60 -> 2 19AD64 -> 0 19AD68 -> 0 19AD6C -> 0 19AD70 -> 0 19AD74 -> 0 19AD78 -> 0 19AD7C -> 0 19AD80 -> 0 19AD84 -> 0 19AD88 -> 0 19AD8C -> 0 19AD90 -> 0 19AD94 -> 0 19AD98 -> 0 19AD9C -> 0 19ADA0 -> 1007F 19ADA4 -> 0 19ADA8 -> 0 19ADAC -> 0 19ADB0 -> 0 19ADB4 -> 0 19ADB8 -> 0 19ADBC -> 7F 19ADC0 -> 37 19ADC4 -> FFFF 19ADC8 -> 90036D4A 19ADCC -> F800 19ADD0 -> 0 19ADD4 -> 0 19ADD8 -> 0 19ADDC -> 80000000 19ADE0 -> 3FFF 19ADE4 -> 0 19ADE8 -> 3FFF8000 19ADEC -> 0 19ADF0 -> C0000000 19ADF4 -> 4008 19ADF8 -> 0 19ADFC -> 4008BFE0 19AE00 -> 0 19AE04 -> BFE00000 19AE08 -> 4008 19AE0C -> 66000000 19AE10 -> 3FFEE666 19AE14 -> 0 19AE18 -> 80000000 19AE1C -> 3FFF 19AE20 -> 5D000000 19AE24 -> 400587D8 19AE28 -> 0 19AE2C -> 2B 19AE30 -> 53 19AE34 -> 2B 19AE38 -> 2B 19AE3C -> 19D16078 19AE40 -> 19BE68 19AE44 -> 19C020 19AE48 -> 1C85E1E0 19AE4C -> 0 19AE50 -> 19C3AC 19AE54 -> 19C060 19AE58 -> 5608D60 19AE5C -> 23 19AE60 -> 210246 19AE64 -> 19B200 19AE68 -> 2B 19AE6C -> 37007F 19AE70 -> 0 19AE74 -> 90036D4A 19AE78 -> FFFFF800 19AE7C -> 0 19AE80 -> 0 19AE84 -> 1FB2 19AE88 -> 2FFFF 19AE8C -> 0 19AE90 -> 80000000 19AE94 -> 3FFF 19AE98 -> 0 19AE9C -> 0 19AEA0 -> 80000000 19AEA4 -> 3FFF 19AEA8 -> 0 19AEAC -> 0 19AEB0 -> C0000000 19AEB4 -> 4008 19AEB8 -> 0 19AEBC -> 0 19AEC0 -> BFE00000 19AEC4 -> 4008 19AEC8 -> 0 19AECC -> 0 19AED0 -> BFE00000 19AED4 -> 4008 19AED8 -> 0 19AEDC -> 0 19AEE0 -> E6666600 19AEE4 -> 3FFE 19AEE8 -> 0 19AEEC -> 0 19AEF0 -> 80000000 19AEF4 -> 3FFF 19AEF8 -> 0 19AEFC -> 0 19AF00 -> 87D85D00 19AF04 -> 4005 19AF08 -> 0 19AF0C -> 964FFEEA 19AF10 -> 33DC4E87 19AF14 -> 67A60589 19AF18 -> F863697B 19AF1C -> 91F85172 19AF20 -> 3BC47949 19AF24 -> 95867CF8 19AF28 -> DF9D9247 19AF2C -> 54F63110 19AF30 -> 583C86D 19AF34 -> 8E2B6D41 19AF38 -> 75FDF5C6 19AF3C -> 1DF42BC4 19AF40 -> 53F1CF8D 19AF44 -> 3C6CDE2F 19AF48 -> 75F3D68B 19AF4C -> FFE1898F 19AF50 -> 94847FD1 19AF54 -> C53DF1D 19AF58 -> B4AB1D8 19AF5C -> D25BA15B 19AF60 -> 88A8C1A3 19AF64 -> A26A02BD 19AF68 -> B19F3CB7 19AF6C -> 9669D33E 19AF70 -> ECFEC298 19AF74 -> 5699793E 19AF78 -> BBDEB422 19AF7C -> 315AB29F 19AF80 -> 512057F3 19AF84 -> A2CB22AE 19AF88 -> B607934A 19AF8C -> F291F1C 19AF90 -> F291F1C 19AF94 -> 15161BC0 19AF98 -> 5815 19AF9C -> 19AFC4 19AFA0 -> 668B7353 19AFA4 -> F291DF0 19AFA8 -> 15161B6C 19AFAC -> F291F1C 19AFB0 -> 0 19AFB4 -> 0 19AFB8 -> 0 19AFBC -> 0 19AFC0 -> 0 19AFC4 -> 0 19AFC8 -> 0 19AFCC -> 0 19AFD0 -> FFFFFB30 19AFD4 -> 700 19AFD8 -> FFFFFB30 19AFDC -> 4D0 19AFE0 -> F0 19AFE4 -> 140 19AFE8 -> 19AFFC 19AFEC -> 668B4F89 19AFF0 -> C0000005 19AFF4 -> 0 19AFF8 -> 0 19AFFC -> 0 19B000 -> 5608D60 19B004 -> 0 19B008 -> 2 19B00C -> FFFFE000 19B010 -> 0 19B014 -> 0 19B018 -> 0 19B01C -> 0 19B020 -> 0 19B024 -> 0 19B028 -> 0 19B02C -> 0 19B030 -> 0 19B034 -> 0 19B038 -> 0 19B03C -> 0 19B040 -> 0 19B044 -> 0 19B048 -> 0 19B04C -> 0 19B050 -> 0 19B054 -> 0 19B058 -> 0 19B05C -> 0 19B060 -> 0 19B064 -> 0 19B068 -> 0 19B06C -> FFFFFD34 19B070 -> 460 19B074 -> FFFFFD34 19B078 -> 2CC 19B07C -> 54 19B080 -> 140 19B084 -> 0 19B088 -> F2A46F0 19B08C -> 5 19B090 -> 5608D60 19B094 -> 0 19B098 -> F291644 19B09C -> 2 19B0A0 -> C0034300 19B0A4 -> 80C00000 19B0A8 -> 19B200 19B0AC -> 0 19B0B0 -> 66D1100A 19B0B4 -> 1 19B0B8 -> 0 19B0BC -> 19B0C8 19B0C0 -> 4 19B0C4 -> 0 19B0C8 -> 0 19B0CC -> 0 19B0D0 -> 0 19B0D4 -> 0 19B0D8 -> 0 19B0DC -> 0 19B0E0 -> 0 19B0E4 -> 0 19B0E8 -> 0 19B0EC -> 0 19B0F0 -> 0 19B0F4 -> 0 19B0F8 -> 0 19B0FC -> 0 19B100 -> 0 19B104 -> 0 19B108 -> 0 19B10C -> 0 19B110 -> 0 19B114 -> 0 19B118 -> 0 19B11C -> 0 19B120 -> 0 19B124 -> 0 19B128 -> 0 19B12C -> 0 19B130 -> 0 19B134 -> 0 19B138 -> 0 19B13C -> 0 19B140 -> 0 19B144 -> 0 19B148 -> 0 19B14C -> 0 19B150 -> 0 19B154 -> 0 19B158 -> 0 19B15C -> 0 19B160 -> 0 19B164 -> 0 19B168 -> 0 19B16C -> 0 19B170 -> 0 19B174 -> 0 19B178 -> 0 19B17C -> 0 19B180 -> 0 19B184 -> 0 19B188 -> 0 19B18C -> 0 19B190 -> 0 19B194 -> 0 19B198 -> 0 19B19C -> 0 19B1A0 -> 0 19B1A4 -> 0 19B1A8 -> 0 19B1AC -> 0 19B1B0 -> 0 19B1B4 -> 0 19B1B8 -> 0 19B1BC -> 0 19B1C0 -> 0 19B1C4 -> 0 19B1C8 -> 0 19B1CC -> 0 19B1D0 -> 0 19B1D4 -> 0 19B1D8 -> 0 19B1DC -> 0 19B1E0 -> 0 19B1E4 -> 0 19B1E8 -> 0 19B1EC -> 0 19B1F0 -> 0 19B1F4 -> 0 19B1F8 -> 0 19B1FC -> 0 19B200 -> 19D16078 19B204 -> 19CD6010 19B208 -> 11 19B20C -> 0 19B210 -> 0 19B214 -> 0 19B218 -> 0 19B21C -> 0 19B220 -> 0 19B224 -> 0 19B228 -> 0 19B22C -> 0 19B230 -> 0 19B234 -> 0 19B238 -> 0 19B23C -> 0 19B240 -> 0 19B244 -> 0 19B248 -> 0 19B24C -> 0 19B250 -> 0 19B254 -> 0 19B258 -> 0 19B25C -> 0 19B260 -> 0 19B264 -> 0 19B268 -> 0 19B26C -> 0 19B270 -> 0 19B274 -> 0 19B278 -> 0 19B27C -> 0 19B280 -> 0 19B284 -> 0 19B288 -> 0 19B28C -> 0 19B290 -> 0 19B294 -> 0 19B298 -> 0 19B29C -> 0 19B2A0 -> 0 19B2A4 -> 0 19B2A8 -> 0 19B2AC -> 0 19B2B0 -> 0 19B2B4 -> 0 19B2B8 -> 0 19B2BC -> 8 19B2C0 -> 0 19B2C4 -> 0 19B2C8 -> 0 19B2CC -> 0 19B2D0 -> 0 19B2D4 -> 0 19B2D8 -> 0 19B2DC -> 0 19B2E0 -> 0 19B2E4 -> 0 19B2E8 -> 0 19B2EC -> 0 19B2F0 -> 0 19B2F4 -> 0 19B2F8 -> 0 19B2FC -> 0 19B300 -> 0 19B304 -> 0 19B308 -> 100 19B30C -> 0 19B310 -> 1F76926C 19B314 -> 0 19B318 -> 229BC0A0 19B31C -> 0 19B320 -> 0 19B324 -> 0 19B328 -> 0 19B32C -> 0 19B330 -> 0 19B334 -> 0 19B338 -> 1 19B33C -> 1 19B340 -> 1 19B344 -> 1 19B348 -> 1 19B34C -> 1 19B350 -> 0 19B354 -> 0 19B358 -> 0 19B35C -> 0 19B360 -> 0 19B364 -> 0 19B368 -> 0 19B36C -> 0 19B370 -> 0 19B374 -> 0 19B378 -> 0 19B37C -> 19 19B380 -> 0 19B384 -> 0 19B388 -> 0 19B38C -> 0 19B390 -> 0 19B394 -> 0 19B398 -> 0 19B39C -> 0 19B3A0 -> 0 19B3A4 -> 0 19B3A8 -> 0 19B3AC -> 0 19B3B0 -> 0 19B3B4 -> 0 19B3B8 -> 0 19B3BC -> 0 19B3C0 -> 0 19B3C4 -> 0 19B3C8 -> 0 19B3CC -> 0 19B3D0 -> 0 19B3D4 -> 0 19B3D8 -> 0 19B3DC -> 0 19B3E0 -> 0 19B3E4 -> 0 19B3E8 -> 0 19B3EC -> 0 19B3F0 -> 0 19B3F4 -> 0 19B3F8 -> 0 19B3FC -> 0 19B400 -> 0 19B404 -> 0 19B408 -> 0 19B40C -> 0 19B410 -> 0 19B414 -> 0 19B418 -> 0 19B41C -> 0 19B420 -> 0 19B424 -> 0 19B428 -> 0 19B42C -> 0 19B430 -> 0 19B434 -> 0 19B438 -> 0 19B43C -> 0 19B440 -> 0 19B444 -> 0 19B448 -> 0 19B44C -> 0 19B450 -> 0 19B454 -> 0 19B458 -> 0 19B45C -> 0 19B460 -> 0 19B464 -> 0 19B468 -> 0 19B46C -> FFFFFFFE 19B470 -> 0 19B474 -> 0 19B478 -> 0 19B47C -> 0 19B480 -> 0 19B484 -> 0 19B488 -> 0 19B48C -> 0 19B490 -> 0 19B494 -> 0 19B498 -> 0 19B49C -> 0 19B4A0 -> 0 19B4A4 -> 0 19B4A8 -> 0 19B4AC -> 0 19B4B0 -> 0 19B4B4 -> 0 19B4B8 -> 0 19B4BC -> 40800 19B4C0 -> 0 19B4C4 -> 0 19B4C8 -> F2A0AAC 19B4CC -> 3 19B4D0 -> 0 19B4D4 -> F 19B4D8 -> 19B158 19B4DC -> 1 19B4E0 -> 19B308 19B4E4 -> 1 19B4E8 -> 0 19B4EC -> 0 19B4F0 -> 1 19B4F4 -> 19B71C 19B4F8 -> 0 19B4FC -> 19B77C 19B500 -> 0 19B504 -> 0 19B508 -> 0 19B50C -> 0 19B510 -> 0 19B514 -> 0 19B518 -> 0 19B51C -> 0 19B520 -> 0 19B524 -> 0 19B528 -> 0 19B52C -> 0 19B530 -> 0 19B534 -> 0 19B538 -> 0 19B53C -> 0 19B540 -> 0 19B544 -> 0 19B548 -> 0 19B54C -> 0 19B550 -> 0 19B554 -> 0 19B558 -> 0 19B55C -> 0 19B560 -> 0 19B564 -> 19BC38 19B568 -> 0 19B56C -> 0 19B570 -> 19BBF0 19B574 -> 0 19B578 -> 0 19B57C -> 0 19B580 -> 0 19B584 -> 0 19B588 -> 0 19B58C -> 0 19B590 -> 0 19B594 -> 0 19B598 -> 0 19B59C -> 0 19B5A0 -> 0 19B5A4 -> 19BC58 19B5A8 -> 0 19B5AC -> 0 19B5B0 -> 0 19B5B4 -> 19BCA0 19B5B8 -> 0 19B5BC -> 0 19B5C0 -> 1 19B5C4 -> 2 19B5C8 -> 3 19B5CC -> 0 19B5D0 -> 1 19B5D4 -> 2 19B5D8 -> 3 19B5DC -> 0 19B5E0 -> 0 19B5E4 -> 0 19B5E8 -> 0 19B5EC -> 0 19B5F0 -> 0 19B5F4 -> 0 19B5F8 -> 0 19B5FC -> 0 19B600 -> 0 19B604 -> 0 19B608 -> 0 19B60C -> 0 19B610 -> 0 19B614 -> 0 19B618 -> 0 19B61C -> 0 19B620 -> 0 19B624 -> 0 19B628 -> 0 19B62C -> 0 19B630 -> 0 19B634 -> 0 19B638 -> 0 19B63C -> 0 19B640 -> 0 19B644 -> 0 19B648 -> 0 19B64C -> 0 19B650 -> 0 19B654 -> 0 19B658 -> 0 19B65C -> 0 19B660 -> 0 19B664 -> 0 19B668 -> 0 19B66C -> 0 19B670 -> 0 19B674 -> 0 19B678 -> 0 19B67C -> 0 19B680 -> 0 19B684 -> 0 19B688 -> 0 19B68C -> 0 19B690 -> 0 19B694 -> 1 19B698 -> 0 19B69C -> 0 19B6A0 -> 0 19B6A4 -> 7 19B6A8 -> 49 19B6AC -> 2 19B6B0 -> 0 19B6B4 -> 0 19B6B8 -> 0 19B6BC -> 0 19B6C0 -> 0 19B6C4 -> 0 19B6C8 -> 0 19B6CC -> 0 19B6D0 -> 1 19B6D4 -> 0 19B6D8 -> F29A97C 19B6DC -> 0 19B6E0 -> 0 19B6E4 -> 19BD74 19B6E8 -> 66CF1F00 19B6EC -> 1 19B6F0 -> 1 19B6F4 -> 668DAB91 19B6F8 -> F28F82C 19B6FC -> 19BDE0 19B700 -> F2916C4 19B704 -> 669A4BB7 19B708 -> 19BFC8 19B70C -> 1 19B710 -> F28F82C 19B714 -> 0 19B718 -> 1 19B71C -> 0 19B720 -> 0 19B724 -> 1 19B728 -> 1 19B72C -> 0 19B730 -> 4 19B734 -> 5431040 19B738 -> 54312D0 19B73C -> 5431638 19B740 -> 0 19B744 -> 40071EB9 19B748 -> 0 19B74C -> 0 19B750 -> 0 19B754 -> 0 19B758 -> 0 19B75C -> 0 19B760 -> A0000000 19B764 -> 3FFB3333 19B768 -> 0 19B76C -> 0 19B770 -> 0 19B774 -> 0 19B778 -> 0 19B77C -> 0 19B780 -> 0 19B784 -> 1 19B788 -> 1 19B78C -> 0 19B790 -> 0 19B794 -> 0 19B798 -> 0 19B79C -> 0 19B7A0 -> 0 19B7A4 -> 0 19B7A8 -> 0 19B7AC -> 0 19B7B0 -> 0 19B7B4 -> 0 19B7B8 -> 0 19B7BC -> 0 19B7C0 -> 0 19B7C4 -> 0 19B7C8 -> 0 19B7CC -> 0 19B7D0 -> 0 19B7D4 -> 0 19B7D8 -> 0 19B7DC -> 0 19B7E0 -> 0 19B7E4 -> 0 19B7E8 -> 0 19B7EC -> 0 19B7F0 -> 0 19B7F4 -> 0 19B7F8 -> 0 19B7FC -> 0 19B800 -> 0 19B804 -> 0 19B808 -> 0 19B80C -> 0 19B810 -> 0 19B814 -> 0 19B818 -> 0 19B81C -> 0 19B820 -> 0 19B824 -> 0 19B828 -> 0 19B82C -> 0 19B830 -> 0 19B834 -> 0 19B838 -> 0 19B83C -> 0 19B840 -> 200 19B844 -> 0 19B848 -> 0 19B84C -> 0 19B850 -> 0 19B854 -> 0 19B858 -> 1520E394 19B85C -> 0 19B860 -> 2112E000 19B864 -> 0 19B868 -> 0 19B86C -> 0 19B870 -> 0 19B874 -> 0 19B878 -> 0 19B87C -> 0 19B880 -> 1 19B884 -> 1 19B888 -> 40 19B88C -> 1 19B890 -> 1 19B894 -> 1 19B898 -> 0 19B89C -> 0 19B8A0 -> 0 19B8A4 -> 0 19B8A8 -> 0 19B8AC -> 0 19B8B0 -> 0 19B8B4 -> 0 19B8B8 -> 0 19B8BC -> 0 19B8C0 -> 0 19B8C4 -> 19 19B8C8 -> 0 19B8CC -> 0 19B8D0 -> 0 19B8D4 -> 0 19B8D8 -> 0 19B8DC -> 0 19B8E0 -> 0 19B8E4 -> 0 19B8E8 -> 0 19B8EC -> 0 19B8F0 -> 0 19B8F4 -> 0 19B8F8 -> 0 19B8FC -> 0 19B900 -> 0 19B904 -> 0 19B908 -> 0 19B90C -> 0 19B910 -> 0 19B914 -> 0 19B918 -> 0 19B91C -> 0 19B920 -> 0 19B924 -> 0 19B928 -> 0 19B92C -> 0 19B930 -> 0 19B934 -> 0 19B938 -> 0 19B93C -> 0 19B940 -> 0 19B944 -> 0 19B948 -> 0 19B94C -> 0 19B950 -> 0 19B954 -> 0 19B958 -> 0 19B95C -> 0 19B960 -> 0 19B964 -> 0 19B968 -> 0 19B96C -> 0 19B970 -> 0 19B974 -> 0 19B978 -> 0 19B97C -> 0 19B980 -> 0 19B984 -> 0 19B988 -> 0 19B98C -> 0 19B990 -> 0 19B994 -> 0 19B998 -> 0 19B99C -> 0 19B9A0 -> 0 19B9A4 -> 0 19B9A8 -> 0 19B9AC -> 0 19B9B0 -> 0 19B9B4 -> 8 19B9B8 -> 0 19B9BC -> 0 19B9C0 -> 0 19B9C4 -> 0 19B9C8 -> 0 19B9CC -> 0 19B9D0 -> 0 19B9D4 -> 0 19B9D8 -> 0 19B9DC -> 0 19B9E0 -> 0 19B9E4 -> 0 19B9E8 -> 0 19B9EC -> 0 19B9F0 -> 0 19B9F4 -> 0 19B9F8 -> 0 19B9FC -> 0 19BA00 -> 100 19BA04 -> 0 19BA08 -> 1F76926C 19BA0C -> 0 19BA10 -> 229BC0A0 19BA14 -> 0 19BA18 -> 0 19BA1C -> 0 19BA20 -> 0 19BA24 -> 0 19BA28 -> 0 19BA2C -> 0 19BA30 -> 1 19BA34 -> 1 19BA38 -> 1 19BA3C -> 1 19BA40 -> 1 19BA44 -> 1 19BA48 -> 0 19BA4C -> 0 19BA50 -> 0 19BA54 -> 0 19BA58 -> 0 19BA5C -> 0 19BA60 -> 0 19BA64 -> 19BA84 19BA68 -> 7641A460 19BA6C -> 19BAB0 19BA70 -> 100 19BA74 -> 19 19BA78 -> 68 19BA7C -> 19BBB0 19BA80 -> BCF9878 19BA84 -> 19BC20 19BA88 -> 70A12C43 19BA8C -> 748F8D5C 19BA90 -> 70A12D45 19BA94 -> 19BAA8 19BA98 -> 9AA0 19BA9C -> 80004005 19BAA0 -> 70A12D62 19BAA4 -> BCF9878 19BAA8 -> 20077000 19BAAC -> 0 19BAB0 -> 9AA0 19BAB4 -> 0 19BAB8 -> 0 19BABC -> 0 19BAC0 -> 1 19BAC4 -> 40000240 19BAC8 -> 0 19BACC -> 0 19BAD0 -> 0 19BAD4 -> 0 19BAD8 -> 0 19BADC -> 0 19BAE0 -> 0 19BAE4 -> 0 19BAE8 -> 0 19BAEC -> 0 19BAF0 -> 0 19BAF4 -> 0 19BAF8 -> 0 19BAFC -> 0 19BB00 -> 0 19BB04 -> 0 19BB08 -> 0 19BB0C -> 0 19BB10 -> 0 19BB14 -> 0 19BB18 -> 0 19BB1C -> 0 19BB20 -> 0 19BB24 -> 0 19BB28 -> 0 19BB2C -> 0 19BB30 -> 0 19BB34 -> 0 19BB38 -> 0 yardım lütfen
 2. Birkan Döner

  SteamKO [Eski] Para kasma hakkında

  dc pre le getirir
 3. skypedan size ulaşmaya çalıştım, ticket oluştur seçeneğiyle de ulaşmaya çalıştım fakat ulaşamadım aradan 45 dakika geçince konu açmak zorunda kaldım teşekkür ederim iyi geceler.
 4. [url=http://hizliresim.com/BPMNvM][/url] ilk alışımda problem çıkmadı bu 2. alışım böyle bir sorunla karşılaşan var mı benden başka acaba bir de yardımcı olabilir mi yöneticiler bu konu hakkında teşekkürler iyi forumlar
 5. Birkan Döner

  SteamKO Sürekli DC

  önerilen ayarlarla 15 saat dc yemeden kaldım kendim kapatmasam muhtemelen hala devam ederdi :D ekran görüntüsü alıp atarım birdahaki seferine . devilcraftynin önerdiği ayarları kullanın
 6. listeden sat yapamadım 7. in sonrası sat süper oluyor da diğeri olmuyor yada ben ayarlarında bir hata yaptım yardımcı olur musunuz devilcarty bey
×
×
 • Yeni Oluştur...