Jump to content
  • Kaydol

Otomatik Güncelleme [Auto Update] Kaynak Kod


Önerilen Mesajlar

Form açılışında siteden çekilen version ile kendi versionunu karşılaştırır uyuşmuyorsa yeni versionu indirmek için belirtilen adrese uğrar , indirir & eskisini siler ve yenisini açar.
 
Yapılması gereken ilk işlem 
post-1-0-42573500-1454232729_thumb.png
 
Form içerisine yazılacak
 

 

Imports System.Net
Imports System.IO

Public Class Form1

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
VersionKontrol() ' Girişte kontrol edilecek.
End Sub
Private Function getSrc(ByVal urll As String)
Dim r As HttpWebRequest = HttpWebRequest.Create(urll)
Dim re As HttpWebResponse = r.GetResponse()
Dim src As String = New StreamReader(re.GetResponseStream()).ReadToEnd()
Return src
End Function

Private Sub Terminate() ' silme işlemi
Dim Info As New ProcessStartInfo()
Info.Arguments = "/C choice /C Y /N /D Y /T 5 & Del """ & Application.ExecutablePath & """"
Info.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
Info.CreateNoWindow = True
Info.FileName = "cmd.exe"
Process.Start(Info)
End Sub


Private Sub VersionKontrol()
Dim src As String = getSrc("http://devilcrafty.com/update/version.txt") ' bu adresten versionu çeker - proptersies -setting menüsündeki version ile uyuşmazsa yenisini indirir.
If (src.Contains(My.Settings.Version)) Then
MsgBox("Bot Güncel!", MsgBoxStyle.Information) '
Exit Sub
Else
MsgBox("Yeni Sürüm indiriliyor...", MsgBoxStyle.Information, "Eski Sürüm") ' uyuşmuyorsa
End If
Try
My.Computer.Network.DownloadFile("http://devilcrafty.com/update/" & "YeniPatch.exe", CurDir() & "/" & src & ".exe") ' belirtilen sitenin update klasöründen "YeniPatch.exe" isimli dosyayi indiriyor ve sitedeki version.txt içinde ne yazşyorsa indirilirken bu ismi alşyor. ( kşsacasş inerken YeniPatch.exe olarak gözükmez )
MsgBox("Yüklendi!, Aciliyor...", MsgBoxStyle.Information, ) ' bitince bildiriyor
Diagnostics.Process.Start(CurDir() & "/" & src & ".exe") ' yenisi açşlşyor
Me.Close() ' şuanki kapatiliyor
Terminate() ' şuanki siliniyor.
Catch ex As Exception
MsgBox("Güncelleme Dosyasi Bulunamadi.", MsgBoxStyle.Information) ' eger baslanamazsa yada bulamazsa dosyayi
End
End Try

End Sub
End Class

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

  • 1 month later...
  • 7 months later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
 Share

×
×
  • Yeni Oluştur...