Jump to content
  • Kaydol

Sayın yöneticiler bakarmisiniz Speedybot hatası


_2PaC_
 Share

Önerilen Mesajlar

bu sorunu hallettim lakin simdide oyun girdikten sonra karekter sayfasında start a basınca direk oyunu kapıyor hata olarakta asagıdaki kodları veriyor aktay28 rica etsrbakabilecekmisin

[bswarning]Erros doyasında yazanlar[/bswarning]
[spoiler]
Windows Sürümü : (5.1)
Olası Hata Konumu : 771767C9
Olası Hata Kodu : C0000005
Yüklü modüller :
400000 : C:\NTTGame\KnightOnlineEn\KnightOnline.exe
77120000 : C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
75C10000 : C:\Windows\system32\kernel32.dll
75310000 : C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
716C0000 : C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.18201_none_ec80f00e8593ece5\comctl32.dll
75840000 : C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
75680000 : C:\Windows\system32\msvcrt.dll
77260000 : C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
755D0000 : C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
770D0000 : C:\Windows\system32\GDI32.dll
76CD0000 : C:\Windows\system32\USER32.dll
75830000 : C:\Windows\system32\LPK.dll
75A80000 : C:\Windows\system32\USP10.dll
75170000 : C:\Windows\system32\apphelp.dll
70C70000 : C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
75150000 : C:\Windows\system32\SspiCli.dll
75CF0000 : C:\Windows\system32\SHELL32.dll
75570000 : C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
76EE0000 : C:\Windows\system32\ole32.dll
77040000 : C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
748C0000 : C:\Windows\system32\USERENV.dll
75270000 : C:\Windows\system32\profapi.dll
6FEC0000 : C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
71610000 : C:\Windows\system32\MPR.dll
70A50000 : C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL
74120000 : C:\Windows\system32\UxTheme.dll
71190000 : C:\Windows\system32\WINMM.dll
738C0000 : C:\Windows\system32\samcli.dll
6EDC0000 : C:\Windows\system32\MSACM32.dll
74720000 : C:\Windows\system32\VERSION.dll
737B0000 : C:\Windows\system32\sfc.dll
737A0000 : C:\Windows\system32\sfc_os.DLL
74700000 : C:\Windows\system32\dwmapi.dll
758E0000 : C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
75510000 : C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
752F0000 : C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
76DA0000 : C:\Windows\system32\urlmon.dll
75730000 : C:\Windows\system32\WININET.dll
76970000 : C:\Windows\system32\iertutil.dll
753F0000 : C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
752E0000 : C:\Windows\system32\MSASN1.dll
707F0000 : C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.DLL
70FE0000 : C:\Windows\system32\SHUNIMPL.DLL
70FD0000 : C:\Windows\system32\SortServer2003Compat.dll
77320000 : C:\Windows\system32\IMM32.DLL
76C00000 : C:\Windows\system32\MSCTF.dll
6A7B0000 : C:\Windows\system32\d3d9.dll
6AF70000 : C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
6EED0000 : C:\Windows\system32\DSOUND.dll
747B0000 : C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
70010000 : C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
77280000 : C:\Windows\system32\WS2_32.dll
77340000 : C:\Windows\system32\NSI.dll
704C0000 : C:\Windows\system32\DINPUT8.dll
70500000 : C:\Windows\system32\AVIFIL32.dll
6A780000 : C:\Windows\system32\MSVFW32.dll
10000000 : C:\NTTGame\KnightOnlineEn\OpenAL32.dll
14B0000 : C:\NTTGame\KnightOnlineEn\libvorbisfile.dll
73320000 : C:\Windows\system32\iphlpapi.dll
73310000 : C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
4460000 : C:\Users\Aslan\AppData\Local\Temp\8zqq7y82g0p7w8kb2lkajoluc0cgufpkdf7.dll
6C6F0000 : C:\Windows\system32\OLEACC.DLL
76B70000 : C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
751C0000 : C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
68820000 : C:\NTTGame\KnightOnlineEn\XIGNCODE\x3.xem
73E50000 : C:\Windows\system32\HID.DLL
74CA0000 : C:\Windows\system32\mswsock.dll
747F0000 : C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
734E0000 : C:\Windows\system32\NLAapi.dll
6B8E0000 : C:\Windows\system32\napinsp.dll
6B8C0000 : C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
74B60000 : C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
6B8B0000 : C:\Windows\System32\winrnr.dll
6B8A0000 : C:\Windows\system32\wshbth.dll
731F0000 : C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
6C730000 : C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
73150000 : C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
75540000 : C:\Windows\system32\wintrust.dll
74CE0000 : C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
74A80000 : C:\Windows\system32\rsaenh.dll
74DF0000 : C:\Windows\system32\bcrypt.dll
749C0000 : C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
74E10000 : C:\Windows\system32\ncrypt.dll
748A0000 : C:\Windows\system32\GPAPI.dll
70150000 : C:\Windows\system32\cryptnet.dll
75B20000 : C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
6EDA0000 : C:\Windows\system32\SensApi.dll
76940000 : C:\Windows\system32\imagehlp.dll
73E10000 : C:\Windows\system32\MMDevAPI.DLL
74160000 : C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
6EE60000 : C:\Windows\system32\wdmaud.drv
6EE50000 : C:\Windows\system32\ksuser.dll
73AE0000 : C:\Windows\system32\AVRT.dll
75B70000 : C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
742A0000 : C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\comctl32.dll
75260000 : C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll
6FFA0000 : C:\Windows\system32\LINKINFO.dll
73760000 : C:\Windows\system32\ntmarta.dll
6EDE0000 : C:\Windows\system32\msacm32.drv
6EDB0000 : C:\Windows\system32\midimap.dll
6EDF0000 : C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
C540000 : C:\NTTGame\KnightOnlineEn\wrap_oal.dll
70DC0000 : C:\Windows\system32\aticfx32.dll
707B0000 : C:\Windows\system32\atiu9pag.dll
65210000 : C:\Windows\system32\atiumdag.dll
667D0000 : C:\Windows\system32\atiumdva.dll
675E0000 : C:\NTTGame\KnightOnlineEn\KOFPL.dll
76B80000 : C:\Windows\system32\COMDLG32.dll
70730000 : C:\Windows\system32\mscms.dll
70FC0000 : C:\Windows\system32\VDMDBG.DLL
75110000 : C:\Windows\system32\Secur32.dll
74980000 : C:\Windows\system32\credssp.dll
74AF0000 : C:\Windows\system32\schannel.DLL
6B870000 : C:\Windows\system32\mlang.dll


Stack Dökümü :
12CE7C -> C58921D
12CE80 -> 12CF40
12CE84 -> 75CD678C
12CE88 -> C5891BA
12CE8C -> 75C707FE
12CE90 -> 12CF40
12CE94 -> 35F1C114
12CE98 -> 0
12CE9C -> 12CF40
12CEA0 -> 0
12CEA4 -> A8CB60
12CEA8 -> DF82A5C
12CEAC -> 10B926D4
12CEB0 -> 246
12CEB4 -> 0
12CEB8 -> 0
12CEBC -> 246
12CEC0 -> 0
12CEC4 -> 0
12CEC8 -> 12CF0C
12CECC -> 12CEE0
12CED0 -> 0
12CED4 -> 0
12CED8 -> C0000005
12CEDC -> 12CF0C
12CEE0 -> A8A43E
12CEE4 -> 1
12CEE8 -> 0
12CEEC -> 0
12CEF0 -> 6
12CEF4 -> 0
12CEF8 -> 12CE94
12CEFC -> 24
12CF00 -> 12CF6C
12CF04 -> 75CBA022
12CF08 -> 402406C4
12CF0C -> FFFFFFFE
12CF10 -> 12FFD4
12CF14 -> 77197F62
12CF18 -> 12CF40
12CF1C -> 7713E31C
12CF20 -> 0
12CF24 -> 12FFD4
12CF28 -> 77171278
12CF2C -> 12CF54
12CF30 -> 7713E1B4
12CF34 -> 0
12CF38 -> 0
12CF3C -> 0
12CF40 -> 12D040
12CF44 -> 12D05C
12CF48 -> 77171288
12CF4C -> 1
12CF50 -> 12D040
12CF54 -> 12CF78
12CF58 -> 771671F9
12CF5C -> FFFFFFFE
12CF60 -> 12FFC4
12CF64 -> 12D05C
12CF68 -> 12D014
12CF6C -> 12D580
12CF70 -> 7716720D
12CF74 -> 12FFC4
12CF78 -> 12D028
12CF7C -> 771671CB
12CF80 -> 12D040
12CF84 -> 12FFC4
12CF88 -> 12D05C
12CF8C -> 12D014
12CF90 -> 7713E115
12CF94 -> 0
12CF98 -> 12D040
12CF9C -> 12FFC4
12CFA0 -> 7713F987
12CFA4 -> 12D040
12CFA8 -> 12FFC4
12CFAC -> 12D05C
12CFB0 -> 12D014
12CFB4 -> 7713E115
12CFB8 -> 4C427A8
12CFBC -> 12D040
12CFC0 -> 191B77A8
12CFC4 -> 6
12CFC8 -> 1
12CFCC -> 1DB1
12CFD0 -> 2
12CFD4 -> 650053
12CFD8 -> 760072
12CFDC -> 630069
12CFE0 -> 200065
12CFE4 -> 610050
12CFE8 -> 6B0063
12CFEC -> 310020
12CFF0 -> 0
12CFF4 -> 0
12CFF8 -> 0
12CFFC -> 0
12D000 -> 0
12D004 -> 0
12D008 -> 0
12D00C -> 0
12D010 -> 0
12D014 -> 0
12D018 -> 72
12D01C -> 130000
12D020 -> A7000
12D024 -> 0
12D028 -> 12D4A4
12D02C -> 77167057
12D030 -> 12D040
12D034 -> 12D05C
12D038 -> 12D040
12D03C -> 12D05C
12D040 -> C0000005
12D044 -> 0
12D048 -> 0
12D04C -> 771767C9
12D050 -> 2
12D054 -> 0
12D058 -> F
12D05C -> 1007F
12D060 -> 0
12D064 -> 0
12D068 -> 0
12D06C -> 0
12D070 -> 0
12D074 -> 0
12D078 -> 7F
12D07C -> 37
12D080 -> FFFF
12D084 -> 8533B9B8
12D088 -> 82F50000
12D08C -> 0
12D090 -> 0
12D094 -> 0
12D098 -> D6460400
12D09C -> 3FF6
12D0A0 -> 12000000
12D0A4 -> 3FF6DAA7
12D0A8 -> 0
12D0AC -> 8E000000
12D0B0 -> 3FFD
12D0B4 -> 0
12D0B8 -> 3FFD8E00
12D0BC -> 0
12D0C0 -> E3800000
12D0C4 -> 4006
12D0C8 -> 0
12D0CC -> 4006B380
12D0D0 -> 0
12D0D4 -> D0000000
12D0D8 -> 4002
12D0DC -> 0
12D0E0 -> 4002D000
12D0E4 -> 0
12D0E8 -> 0
12D0EC -> 3B
12D0F0 -> 23
12D0F4 -> 23
12D0F8 -> 4C427A8
12D0FC -> 191B77A8
12D100 -> 4C40000
12D104 -> 100000
12D108 -> F
12D10C -> 18CE4A68
12D110 -> 12D4A4
12D114 -> 771767C9
12D118 -> 1B
12D11C -> 10287
12D120 -> 12D480
12D124 -> 23
12D128 -> 37007F
12D12C -> 82F50000
12D130 -> 8533B9B8
12D134 -> 0
12D138 -> 0
12D13C -> 0
12D140 -> 1FB3
12D144 -> 2FFFF
12D148 -> 0
12D14C -> D6460400
12D150 -> 3FF6
12D154 -> 0
12D158 -> 0
12D15C -> DAA71200
12D160 -> 3FF6
12D164 -> 0
12D168 -> 0
12D16C -> 8E000000
12D170 -> 3FFD
12D174 -> 0
12D178 -> 0
12D17C -> 8E000000
12D180 -> 3FFD
12D184 -> 0
12D188 -> 0
12D18C -> E3800000
12D190 -> 4006
12D194 -> 0
12D198 -> 0
12D19C -> B3800000
12D1A0 -> 4006
12D1A4 -> 0
12D1A8 -> 0
12D1AC -> D0000000
12D1B0 -> 4002
12D1B4 -> 0
12D1B8 -> 0
12D1BC -> D0000000
12D1C0 -> 4002
12D1C4 -> 0
12D1C8 -> 0
12D1CC -> 0
12D1D0 -> 0
12D1D4 -> 0
12D1D8 -> 0
12D1DC -> 0
12D1E0 -> 0
12D1E4 -> 0
12D1E8 -> 0
12D1EC -> 0
12D1F0 -> 0
12D1F4 -> 0
12D1F8 -> 0
12D1FC -> 0
12D200 -> 0
12D204 -> 0
12D208 -> 0
12D20C -> 0
12D210 -> 0
12D214 -> 0
12D218 -> 0
12D21C -> 0
12D220 -> 0
12D224 -> 0
12D228 -> 0
12D22C -> 0
12D230 -> 0
12D234 -> 0
12D238 -> 0
12D23C -> 0
12D240 -> 0
12D244 -> 0
12D248 -> 0
12D24C -> 0
12D250 -> 0
12D254 -> 0
12D258 -> 0
12D25C -> 0
12D260 -> 0
12D264 -> 0
12D268 -> 0
12D26C -> 0
12D270 -> 0
12D274 -> 0
12D278 -> 0
12D27C -> 0
12D280 -> 0
12D284 -> 0
12D288 -> 0
12D28C -> 0
12D290 -> 0
12D294 -> 0
12D298 -> 0
12D29C -> 0
12D2A0 -> 0
12D2A4 -> 0
12D2A8 -> 0
12D2AC -> 0
12D2B0 -> 0
12D2B4 -> 0
12D2B8 -> 0
12D2BC -> 0
12D2C0 -> 0
12D2C4 -> 0
12D2C8 -> 0
12D2CC -> 0
12D2D0 -> 0
12D2D4 -> 0
12D2D8 -> 0
12D2DC -> 0
12D2E0 -> 0
12D2E4 -> 0
12D2E8 -> 0
12D2EC -> 0
12D2F0 -> 0
12D2F4 -> 0
12D2F8 -> 0
12D2FC -> 0
12D300 -> 0
12D304 -> 0
12D308 -> 0
12D30C -> E56B
12D310 -> 85A60000
12D314 -> 4
12D318 -> 4
12D31C -> 8DA2F940
12D320 -> 83083FE7
12D324 -> 16EB0020
12D328 -> FFFFFD34
12D32C -> 424
12D330 -> FFFFFD34
12D334 -> 2CC
12D338 -> 18
12D33C -> 140
12D340 -> 0
12D344 -> 0
12D348 -> 0
12D34C -> 0
12D350 -> 0
12D354 -> 0
12D358 -> 0
12D35C -> 0
12D360 -> 0
12D364 -> 0
12D368 -> 0
12D36C -> 0
12D370 -> 0
12D374 -> 0
12D378 -> 0
12D37C -> 0
12D380 -> 6A010000
12D384 -> 4E6
12D388 -> 12D528
12D38C -> 12D544
12D390 -> 0
12D394 -> F
12D398 -> 1
12D39C -> 0
12D3A0 -> 20000
12D3A4 -> E0020000
12D3A8 -> 3A0
12D3AC -> 8000000F
12D3B0 -> 1
12D3B4 -> 1BBEF0
12D3B8 -> 3FCCF2
12D3BC -> F736191
12D3C0 -> FF
12D3C4 -> 3FFF
12D3C8 -> 3FFF
12D3CC -> FF
12D3D0 -> 84208
12D3D4 -> 1EC45
12D3D8 -> 7030700
12D3DC -> 3030300
12D3E0 -> 7030700
12D3E4 -> 3F
12D3E8 -> 3F
12D3EC -> 1F
12D3F0 -> 4000
12D3F4 -> 4000
12D3F8 -> 2000
12D3FC -> 2000
12D400 -> 2000
12D404 -> 10
12D408 -> 501502F9
12D40C -> C7000000
12D410 -> C7000000
12D414 -> 47000000
12D418 -> 47000000
12D41C -> 0
12D420 -> 1FF
12D424 -> 100008
12D428 -> 3FFFFFF
12D42C -> 8
12D430 -> 8
12D434 -> 17B
12D438 -> A
12D43C -> 6
12D440 -> 4
12D444 -> 8
12D448 -> 43800000
12D44C -> 555555
12D450 -> FFFFFF
12D454 -> 10
12D458 -> 1FC
12D45C -> FFFE0300
12D460 -> 100
12D464 -> FFFF0300
12D468 -> 7F7FFFFF
12D46C -> 71
12D470 -> 3F800000
12D474 -> 0
12D478 -> 0
12D47C -> 0
12D480 -> 200
12D484 -> 191B67A8
12D488 -> 4C40000
12D48C -> 191B7FE0
12D490 -> 1
12D494 -> 18
12D498 -> 20
12D49C -> 0
12D4A0 -> 107
12D4A4 -> 12D590
12D4A8 -> 77175D5A
12D4AC -> 191B77A8
12D4B0 -> 18CE4A68
12D4B4 -> 4C42770
12D4B8 -> 4C400C4
12D4BC -> 107
12D4C0 -> 7702806B
12D4C4 -> 78000
12D4C8 -> 0
12D4CC -> 4C40000
12D4D0 -> 4C42770
12D4D4 -> FFFFFFFF
12D4D8 -> 12D5D0
12D4DC -> 4C42770
12D4E0 -> 4C46DC0
12D4E4 -> 4C427E4
12D4E8 -> 77028097
12D4EC -> 107
12D4F0 -> 4C40100
12D4F4 -> 4C42770
12D4F8 -> 287
12D4FC -> 18D9E2C0
12D500 -> 54B0391
12D504 -> 307
12D508 -> 77166304
12D50C -> 200
12D510 -> C8C
12D514 -> 0
12D518 -> 5480392
12D51C -> 3E4B2376
12D520 -> 0
12D524 -> 2000002
12D528 -> 18CDDFF0
12D52C -> 3D00033E
12D530 -> C
12D534 -> 35F1DB76
12D538 -> 0
12D53C -> 7FF
12D540 -> 4AE0048
12D544 -> ED0003EE
12D548 -> 18CD25D0
12D54C -> 1
12D550 -> 4
12D554 -> 800002
12D558 -> 8
12D55C -> 191B67B0
12D560 -> 0
12D564 -> 191B67AB
12D568 -> 0
12D56C -> 1000000
12D570 -> 4C40000
12D574 -> 9000000
12D578 -> 12D4C0
12D57C -> 12CF40
12D580 -> 12D650
12D584 -> 7713E115
12D588 -> 74043
12D58C -> 0
12D590 -> 12D614
12D594 -> 77175AE0
12D598 -> FF8
12D59C -> 1000
12D5A0 -> 191B67AA
12D5A4 -> 191B67A8
12D5A8 -> 78000
12D5AC -> 4AE00E8
12D5B0 -> C
12D5B4 -> C8C
12D5B8 -> 12D60C
12D5BC -> 12D5D0
12D5C0 -> E56B9BE
12D5C4 -> 10B
12D5C8 -> 7531D31B
12D5CC -> C10F5341
12D5D0 -> 771670F4
12D5D4 -> 1
12D5D8 -> 771670F4
12D5DC -> 77166304
12D5E0 -> 7531D2FB
12D5E4 -> C8C
12D5E8 -> 0
12D5EC -> 0
12D5F0 -> 0
12D5F4 -> 12D620
12D5F8 -> 16EB0020
12D5FC -> 4
12D600 -> 0
12D604 -> 3
12D608 -> 0
12D60C -> 0
12D610 -> C8C
12D614 -> 12D660
12D618 -> 77184998
12D61C -> 4C40000
12D620 -> 800000
12D624 -> FF8
12D628 -> 7702839B
12D62C -> C
12D630 -> 198
12D634 -> 4AE0048
12D638 -> 1000
12D63C -> 4AE0048
12D640 -> 0
12D644 -> C0C
12D648 -> 12D628
12D64C -> 12CF40
12D650 -> 12D6E0
12D654 -> 7713E115
12D658 -> 74A9B
12D65C -> FFFFFFFE
12D660 -> 12D6F0
12D664 -> 771842D1
12D668 -> 198
12D66C -> 7702830B
12D670 -> 188
12D674 -> 4C40314
12D678 -> 4C40000
12D67C -> C10F997D
12D680 -> 0
12D684 -> 4
12D688 -> 12D668
12D68C -> 29
12D690 -> 1
12D694 -> FFFF0000
12D698 -> BCCEAE72
12D69C -> 26
12D6A0 -> 1
12D6A4 -> C8C
12D6A8 -> 0
12D6AC -> 4AE0358
12D6B0 -> 29
12D6B4 -> 188
12D6B8 -> 16EB0020
12D6BC -> 0
12D6C0 -> 0
12D6C4 -> 4AE0048
12D6C8 -> 4AE01FC
12D6CC -> 0
12D6D0 -> 4AE1418
12D6D4 -> 56B9C7
12D6D8 -> 12D66C
12D6DC -> 12CF40
12D6E0 -> 12D810
12D6E4 -> 7713E115
12D6E8 -> 74A5B
12D6EC -> FFFFFFFE
12D6F0 -> 12D764
12D6F4 -> 77172E82
12D6F8 -> 188
12D6FC -> 0
12D700 -> 77172DD6
12D704 -> 7531D31B
12D708 -> C10FF85B
12D70C -> 771670F4
12D710 -> 1
12D714 -> 771670F4
12D718 -> 41B06F1
12D71C -> 35F1D94C
12D720 -> 4
12D724 -> 108854B8
12D728 -> E56B9C7
12D72C -> 4
12D730 -> 108854B8
12D734 -> 4
12D738 -> 12D74C
12D73C -> E56B9C7
12D740 -> 771670F4
12D744 -> 41B06F1
12D748 -> 1
12D74C -> 473DD2
12D750 -> C8C
12D754 -> 2
12D758 -> 0
12D75C -> 190
12D760 -> 0
12D764 -> 188
12D768 -> A8191B
12D76C -> 4C40000
12D770 -> 0
12D774 -> 188
12D778 -> 19165120
12D77C -> 18CBE318
12D780 -> 0
12D784 -> 12D79C
12D788 -> A7F2A8
12D78C -> 188
12D790 -> 404550
12D794 -> 19165120
12D798 -> 12D7DC
12D79C -> FFFFFFFF
12D7A0 -> 4046FF
12D7A4 -> 188
12D7A8 -> 37C40A94
12D7AC -> 4AF9370
12D7B0 -> 4AF9370
12D7B4 -> 0
12D7B8 -> 10
12D7BC -> 0
12D7C0 -> 0
12D7C4 -> 4AF9370
12D7C8 -> 77172E82
12D7CC -> 8
12D7D0 -> A88720
12D7D4 -> 2
12D7D8 -> FFFFFFFE
12D7DC -> 8
12D7E0 -> 18CBE318
12D7E4 -> 189FE318
12D7E8 -> 19165120
12D7EC -> 4728B0
12D7F0 -> 37C40ACC
12D7F4 -> 4AF9370
12D7F8 -> 4AF9394
12D7FC -> 0
12D800 -> 472A19
12D804 -> 4B41128
12D808 -> 30
12D80C -> 19131200
12D810 -> 12D894
12D814 -> AA10A5
12D818 -> FFFFFFFF
12D81C -> 846641
12D820 -> 19165120
12D824 -> 37C40510
12D828 -> 4AF9370
12D82C -> 19165120
12D830 -> 0
12D834 -> 10
12D838 -> 0
12D83C -> F
12D840 -> FFFFFFFE
12D844 -> 189FE300
12D848 -> 401825
12D84C -> 2F
12D850 -> 0
12D854 -> 0
12D858 -> F
12D85C -> 189FE2E0
12D860 -> 18006900
12D864 -> 2F
12D868 -> 2F
12D86C -> 4AF93B0
12D870 -> 0
12D874 -> F
12D878 -> 37C4053C
12D87C -> 12D8FC
12D880 -> AA98E8
12D884 -> FFFFFFFF
12D888 -> 450E35
12D88C -> 189FE2A8
12D890 -> 37C40500
12D894 -> 12D8FC
12D898 -> B006D8
12D89C -> FFFFFFFF
12D8A0 -> 450EE3
12D8A4 -> 19165120
12D8A8 -> 37C40594
12D8AC -> 1293E068
12D8B0 -> 4AF9370
12D8B4 -> 400
12D8B8 -> 300
12D8BC -> 1916413A
12D8C0 -> 145A4930
12D8C4 -> 189FE2A8
12D8C8 -> 191641D8
12D8CC -> 2
12D8D0 -> 12D8B8
12D8D4 -> 2F
12D8D8 -> 2F
12D8DC -> 19131200
12D8E0 -> 12DA24
12D8E4 -> AA0D18
12D8E8 -> FFFFFFFF
12D8EC -> 0
12D8F0 -> F
12D8F4 -> 37C40584
12D8F8 -> 37C40584
12D8FC -> 12DA24
12D900 -> AA79F0
12D904 -> 0
12D908 -> 4510E4
12D90C -> 14B6CD78
12D910 -> 510753
12D914 -> 1293EC58
12D918 -> 37C40424
12D91C -> 43E0000
12D920 -> 14B6CD78
12D924 -> 12DAB4
12D928 -> 0
12D92C -> B5001C
12D930 -> FFFFFFFE
12D934 -> FFFFFFFE
12D938 -> 0
12D93C -> 1A1
12D940 -> 25B
12D944 -> 300
12D948 -> 2D2
12D94C -> 0
12D950 -> 31D
12D954 -> 4AE0358
12D958 -> 400
12D95C -> 0
12D960 -> 5A
12D964 -> 0
12D968 -> 12D984
12D96C -> A7F1E4
12D970 -> 13AC56F4
12D974 -> B3F940
12D978 -> 7
12D97C -> 7
12D980 -> 13AC56F0
12D984 -> B3F940
12D988 -> 401D66
12D98C -> 13AC56F4
12D990 -> F
12D994 -> B3F940
12D998 -> 13AC56D0
12D99C -> 0
12D9A0 -> 44803D
12D9A4 -> 12D9D0
12D9A8 -> 13AC5724
12D9AC -> 0
12D9B0 -> 13AC5724
12D9B4 -> 0
12D9B8 -> 37C40484
12D9BC -> 43E0000
12D9C0 -> 143B7F78
12D9C4 -> 12DAB4
12D9C8 -> 0
12D9CC -> 13AC56D0
12D9D0 -> 13AC5724
12D9D4 -> 0
12D9D8 -> 12DA24
12D9DC -> AA6601
12D9E0 -> FFFFFFFF
12D9E4 -> 6F6461
12D9E8 -> 12DA04
12D9EC -> 14
12D9F0 -> 10
12D9F4 -> 37C404C0
12D9F8 -> 14B6CD78
12D9FC -> 6F64C4
12DA00 -> 13AC56D0
12DA04 -> 0
12DA08 -> 61697200
12DA0C -> 128E006C
12DA10 -> 0
12DA14 -> FFFFFFFF
12DA18 -> 0
12DA1C -> F
12DA20 -> 37C40738
12DA24 -> 12DAA4
12DA28 -> AB7AA9
12DA2C -> FFFFFFFF
12DA30 -> 53D476
12DA34 -> 37C40700
12DA38 -> 43E0000
12DA3C -> 43D0398
12DA40 -> 43E02F6
12DA44 -> 8B3749
12DA48 -> 2
12DA4C -> 12DA78
12DA50 -> 12DA84
12DA54 -> 42000000
12DA58 -> 3F000000
12DA5C -> 37C40758
12DA60 -> 14B6C658
12DA64 -> 14B59F20
12DA68 -> 44200C7
12DA6C -> 14B6C658
12DA70 -> 14B59F20
12DA74 -> 206
12DA78 -> 14B6C658
12DA7C -> 14B6C658
12DA80 -> 14B59F20
12DA84 -> 189EC0A8
12DA88 -> 12DA9C
12DA8C -> 0
12DA90 -> 771670F4
12DA94 -> 12DA88
12DA98 -> 1
12DA9C -> 37C4077C
12DAA0 -> 1
12DAA4 -> 12F060
12DAA8 -> ABA53E
12DAAC -> FFFFFFFF
12DAB0 -> 43E02F6
12DAB4 -> 12
12DAB8 -> 4AB3BC
12DABC -> 995638
12DAC0 -> 37C407FC
12DAC4 -> 1DB1
12DAC8 -> 2
12DACC -> 12F100
12DAD0 -> 1
12DAD4 -> 503F8
12DAD8 -> 803F0
12DADC -> 0
12DAE0 -> 2E676F00
12DAE4 -> 676C6B
12DAE8 -> 0
12DAEC -> 0
12DAF0 -> 0
12DAF4 -> F
12DAF8 -> 400000
12DAFC -> 240
12DB00 -> 600C0
12DB04 -> 118
12DB08 -> FFFF
12DB0C -> 95E72855
12DB10 -> 118371
12DB14 -> 2B7
12DB18 -> 230
12DB1C -> 191E2B
12DB20 -> 0
12DB24 -> 20
12DB28 -> 1E
12DB2C -> 7FFFFFFF
12DB30 -> 6CEA8000
12DB34 -> FFFFFFFF
12DB38 -> F3DCA000
12DB3C -> 7FFE0000
12DB40 -> 78FC9000
12DB44 -> B4169C
12DB48 -> 0
12DB4C -> 0
12DB50 -> 0
12DB54 -> 0
12DB58 -> 0
12DB5C -> 0
12DB60 -> 0
12DB64 -> 0
12DB68 -> 0
12DB6C -> 0
12DB70 -> 0
12DB74 -> 0
12DB78 -> 0
12DB7C -> 0
12DB80 -> 0
12DB84 -> 0
12DB88 -> 0
12DB8C -> 0
12DB90 -> 0
12DB94 -> 0
12DB98 -> 0
12DB9C -> 0
12DBA0 -> 0
12DBA4 -> 0
12DBA8 -> 0
12DBAC -> 0
12DBB0 -> 0
12DBB4 -> 0
12DBB8 -> 0
12DBBC -> 0
12DBC0 -> 0
12DBC4 -> 0
12DBC8 -> 0
12DBCC -> 0
12DBD0 -> 0
12DBD4 -> 0
12DBD8 -> 0
12DBDC -> 0
12DBE0 -> 0
12DBE4 -> 0
12DBE8 -> 0
12DBEC -> 0
12DBF0 -> 0
12DBF4 -> 0
12DBF8 -> 0
12DBFC -> 0
12DC00 -> 0
12DC04 -> 0
12DC08 -> 0
12DC0C -> 0
12DC10 -> 0
12DC14 -> 0
12DC18 -> 0
12DC1C -> 0
12DC20 -> 0
12DC24 -> 0
12DC28 -> 0
12DC2C -> 0
12DC30 -> 0
12DC34 -> 0
12DC38 -> 0
12DC3C -> 0
12DC40 -> 0
12DC44 -> 0
12DC48 -> 0
12DC4C -> 0
12DC50 -> 0
12DC54 -> 0
12DC58 -> 0
12DC5C -> 0
12DC60 -> 0
12DC64 -> 0
12DC68 -> 0
12DC6C -> 0
12DC70 -> 0
12DC74 -> 0
12DC78 -> 0
12DC7C -> 0
12DC80 -> 0
12DC84 -> 0
12DC88 -> 0
12DC8C -> 0
12DC90 -> 0
12DC94 -> 0
12DC98 -> 0
12DC9C -> 0
12DCA0 -> 0
12DCA4 -> 0
12DCA8 -> 0
12DCAC -> 0
12DCB0 -> 0
12DCB4 -> 0
12DCB8 -> 0
12DCBC -> 0
12DCC0 -> 0
12DCC4 -> 0
12DCC8 -> 0
12DCCC -> 0
12DCD0 -> 0
12DCD4 -> 0
12DCD8 -> 0
12DCDC -> 0
12DCE0 -> 0
12DCE4 -> 0
12DCE8 -> 0
12DCEC -> 0
12DCF0 -> 0
12DCF4 -> 0
12DCF8 -> 0
12DCFC -> 0
12DD00 -> 0
12DD04 -> 0
12DD08 -> 0
12DD0C -> 0
12DD10 -> 0
12DD14 -> 0
12DD18 -> 0
12DD1C -> 0
12DD20 -> 0
12DD24 -> 0
12DD28 -> 0
12DD2C -> 0
12DD30 -> 0
12DD34 -> 0
12DD38 -> 0
12DD3C -> 0
12DD40 -> 0
12DD44 -> 0
12DD48 -> 0
12DD4C -> 0
12DD50 -> 0
12DD54 -> 0
12DD58 -> 0
12DD5C -> 0
12DD60 -> 0
12DD64 -> 0
12DD68 -> 0
12DD6C -> 0
12DD70 -> 0
12DD74 -> 0
12DD78 -> 0
12DD7C -> 0
12DD80 -> 0
12DD84 -> 0
12DD88 -> 0
12DD8C -> 0
12DD90 -> 0
12DD94 -> 0
12DD98 -> 0
12DD9C -> 0
12DDA0 -> 0
12DDA4 -> 0
12DDA8 -> 0
12DDAC -> 0
12DDB0 -> 0
12DDB4 -> 0
12DDB8 -> 0
12DDBC -> 0
12DDC0 -> 0
12DDC4 -> 0
12DDC8 -> 0
12DDCC -> 0
12DDD0 -> 0
12DDD4 -> 0
12DDD8 -> 0
12DDDC -> 0
12DDE0 -> 0
12DDE4 -> 0
12DDE8 -> 0
12DDEC -> 0
12DDF0 -> 0
12DDF4 -> 0
12DDF8 -> 0
12DDFC -> 0
12DE00 -> 0
12DE04 -> 0
12DE08 -> 0
12DE0C -> 0
12DE10 -> 0
12DE14 -> 0
12DE18 -> 0
12DE1C -> 0
12DE20 -> 0
12DE24 -> 0
12DE28 -> 0
12DE2C -> 0
12DE30 -> 0
12DE34 -> 0
12DE38 -> 0
12DE3C -> 0
12DE40 -> 0
12DE44 -> 0
12DE48 -> 0
12DE4C -> 0
12DE50 -> 0
12DE54 -> 0
12DE58 -> 0
12DE5C -> 0
12DE60 -> 0
12DE64 -> 0
12DE68 -> 0
12DE6C -> 0
12DE70 -> 0
12DE74 -> 0
12DE78 -> 0
[/spoiler]

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
 Share

×
×
  • Yeni Oluştur...