Jump to content
  • Kaydol

speedy oyuna girememe


ag183
 Share

Önerilen Mesajlar

[spoiler]
Windows Sürümü : (6.2)
Oyun dizini : (null)
Olası Hata Konumu : 0
Olası Hata Kodu : 0
Yüklü modüller : 
400000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\KnightOnLine.exe
77080000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
76570000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNEL32.DLL
764C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
6F020000 : C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
66890000 : C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL
763E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcrt.dll
75AD0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\USER32.dll
75820000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\GDI32.dll
74730000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHELL32.dll
763A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHLWAPI.dll
75E00000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEAUT32.dll
73B70000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dll
76AA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUPAPI.dll
72020000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc.dll
741D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSPOOL.DRV
76880000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\RPCRT4.dll
75F30000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\combase.dll
75DB0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CFGMGR32.dll
76080000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
74710000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll
72010000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc_os.DLL
74700000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll
76DE0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sechost.dll
746A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcryptPrimitives.dll
75800000 : C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
759F0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSCTF.dll
760A0000 : C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.9200.16384_none_bf100cd445f4d954\comctl32.dll
762F0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ADVAPI32.dll
74640000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmm.dll
745A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
714D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
74610000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
72700000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll
6CEE0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DSOUND.dll
76760000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ole32.dll
6F7A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\POWRPROF.dll
73DD0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WSOCK32.dll
76F50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WS2_32.dll
75DA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\NSI.dll
70B10000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DINPUT8.dll
76130000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WININET.dll
75C00000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dll
6F180000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVIFIL32.dll
73770000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
6ED50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVFW32.dll
10000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\OpenAL32.dll
4D50000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\libvorbisfile.dll
6C3D0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\steam_api.dll
74620000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\iphlpapi.dll
74590000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINNSI.DLL
72720000 : C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
619C0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\XIGNCODE\x3.xem
76C50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPT32.dll
764A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSASN1.dll
6FF70000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
5F30000 : C:\Users\AnıL\AppData\Local\Temp\d2odl3uqhnem4ri56q14snstnltgsgtvpcq.dll
75EA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\COMDLG32.DLL
71BF0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEACC.DLL
75BF0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\PSAPI.DLL
743C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHCORE.DLL
5DD0000 : C:\WINDOWS\system32\LavasoftTcpService.dll
73EF0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSWSOCK.dll
72300000 : C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
722E0000 : C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
722D0000 : C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
73E70000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
722C0000 : C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
73E40000 : C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
722B0000 : C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll
72340000 : C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
72380000 : C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
75920000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\clbcatq.dll
73F60000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
73B90000 : C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
719C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sxs.dll
73DB0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
759A0000 : C:\Windows\SYSTEM32\WINTRUST.DLL
76FA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\imagehlp.dll
6C170000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
65ED0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
65EA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
6C190000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\gpapi.dll
65E80000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\cryptnet.dll
766A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WLDAP32.dll
72F00000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\PROPSYS.dll
6CCE0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\LINKINFO.dll
745D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\profapi.dll
38000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient.dll
712E0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s.dll
71AA0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s.dll
740D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\Secur32.dll
6BAE0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steam.dll
665C0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\Steam2.dll
6AED0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\DbgHelp.dll
60000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\CSERHelper.dll
.
[/spoiler]
.
.
devamı da var neden acaba ? 

 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
 Share

×
×
  • Yeni Oluştur...