Jump to content
  • Kaydol

Hoppala hatası


Vayne
 Share

Önerilen Mesajlar

Ben +5 çitin ticareti yapıyorum. Haliyle saat başı yeni char açıyorum ve her açtığım yan char'a ilk girişte ya da Her açtığım steam hesabında açtığım ilk çarın ilk girişinde bu hatayı alıyorum. en ufak bi DCde bile sinirlerim bozuluyo zaten ki 7/24 PC başındayım nerdeyse bide bu son bot güncellemesinden sonra böyle bi hata çıkınca kafayı yeme noktasına geldim.

Bi el atarsanız çok makbule geçer @aktay28

[spoiler]Windows Sürümü : (6.1)
Oyun dizini : (null)
Olası Hata Konumu : C0000005
Olası Hata Kodu : 18AF54
Yüklü modüller :
400000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\KnightOnLine.exe
77950000 : C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
76AA0000 : C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
76F60000 : C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
77490000 : C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16385_none_ebf82fc36c758ad5\comctl32.dll
76BA0000 : C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
77260000 : C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
76DB0000 : C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
76C90000 : C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
754C0000 : C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
754B0000 : C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
76DE0000 : C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
77160000 : C:\Windows\syswow64\USER32.dll
77920000 : C:\Windows\syswow64\LPK.dll
77040000 : C:\Windows\syswow64\USP10.dll
72890000 : C:\Windows\system32\apphelp.dll
6EA40000 : C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL
757C0000 : C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
756C0000 : C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
76570000 : C:\Windows\syswow64\ole32.dll
76FB0000 : C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
73EB0000 : C:\Windows\system32\USERENV.dll
72FE0000 : C:\Windows\system32\profapi.dll
75380000 : C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
74620000 : C:\Windows\system32\MPR.dll
6A880000 : C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL
728E0000 : C:\Windows\system32\UxTheme.dll
720D0000 : C:\Windows\system32\WINMM.dll
6DE70000 : C:\Windows\system32\samcli.dll
74070000 : C:\Windows\system32\MSACM32.dll
753E0000 : C:\Windows\system32\VERSION.dll
6DE80000 : C:\Windows\system32\sfc.dll
6DA00000 : C:\Windows\system32\sfc_os.DLL
72CE0000 : C:\Windows\system32\dwmapi.dll
75520000 : C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
76540000 : C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
76E70000 : C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
76960000 : C:\Windows\syswow64\urlmon.dll
76410000 : C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
77480000 : C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
766D0000 : C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
75720000 : C:\Windows\system32\IMM32.DLL
76E90000 : C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
6F140000 : C:\Windows\system32\d3d9.dll
72800000 : C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
72810000 : C:\Windows\system32\DSOUND.dll
74040000 : C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
74280000 : C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
75780000 : C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
76DD0000 : C:\Windows\syswow64\NSI.dll
72120000 : C:\Windows\system32\DINPUT8.dll
77310000 : C:\Windows\syswow64\WININET.dll
77470000 : C:\Windows\syswow64\Normaliz.dll
6D9E0000 : C:\Windows\system32\AVIFIL32.dll
74090000 : C:\Windows\system32\MSVFW32.dll
10000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\OpenAL32.dll
50A0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\libvorbisfile.dll
6D9A0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\steam_api.dll
72CA0000 : C:\Windows\system32\iphlpapi.dll
72C90000 : C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
6A3D0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\XIGNCODE\x3.xem
72EC0000 : C:\Windows\system32\HID.DLL
6330000 : C:\Users\Vayne\AppData\Local\Temp\4d0xqoyp60j4z230pyds6jck4je39s35tv2.dll
770E0000 : C:\Windows\syswow64\COMDLG32.DLL
72FA0000 : C:\Windows\system32\OLEACC.DLL
76530000 : C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
72BA0000 : C:\Windows\system32\mswsock.dll
72EE0000 : C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
746B0000 : C:\Windows\system32\NLAapi.dll
74660000 : C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
74650000 : C:\Windows\System32\winrnr.dll
74640000 : C:\Windows\system32\napinsp.dll
745B0000 : C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
74510000 : C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
74320000 : C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
73B80000 : C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
76D80000 : C:\Windows\syswow64\wintrust.dll
74600000 : C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
73FA0000 : C:\Windows\system32\rsaenh.dll
77520000 : C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll
72F50000 : C:\Windows\system32\ncrypt.dll
73CA0000 : C:\Windows\system32\bcrypt.dll
72980000 : C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
73370000 : C:\Windows\system32\GPAPI.dll
72960000 : C:\Windows\system32\cryptnet.dll
76C40000 : C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
729C0000 : C:\Windows\system32\SensApi.dll
72560000 : C:\Windows\system32\Cabinet.dll
75340000 : C:\Windows\system32\DEVRTL.dll
768D0000 : C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
72D20000 : C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc\comctl32.dll
72450000 : C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
745E0000 : C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll
72D10000 : C:\Windows\system32\LINKINFO.dll
75350000 : C:\Windows\system32\ntmarta.dll
38000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient.dll
73940000 : C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s.dll
74550000 : C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s.dll
73E80000 : C:\Windows\system32\Secur32.dll
6E900000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steam.dll
6E630000 : C:\Program Files (x86)\Steam\Steam2.dll
72150000 : C:\Program Files (x86)\Steam\DbgHelp.dll
60000000 : C:\Program Files (x86)\Steam\CSERHelper.dll
6E4E0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer.dll
733A0000 : C:\Windows\system32\MMDevAPI.DLL
72FF0000 : C:\Windows\system32\wdmaud.drv
740E0000 : C:\Windows\system32\ksuser.dll
73390000 : C:\Windows\system32\AVRT.dll
729D0000 : C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
72ED0000 : C:\Windows\system32\msacm32.drv
72EF0000 : C:\Windows\system32\midimap.dll
11BA0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\wrap_oal.dll
6BE00000 : C:\Windows\system32\nvd3dum.dll
6E3A0000 : C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPI.dll
6DEF0000 : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Knight Online\KOFPL.dll
6EDD0000 : C:\Windows\system32\mscms.dll
72F20000 : C:\Windows\system32\VDMDBG.DLL


Stack Dökümü :
18AD34 -> 600125AF
18AD38 -> 18AE04
18AD3C -> 60012571
18AD40 -> 11BE921D
18AD44 -> 18AE04
18AD48 -> 76B7030C
18AD4C -> 11BE91BA
18AD50 -> 76AD9D57
18AD54 -> 18AE04
18AD58 -> EA97A712
18AD5C -> 0
18AD60 -> 18AE04
18AD64 -> 0
18AD68 -> 6368D60
18AD6C -> 0
18AD70 -> 37007F
18AD74 -> 11D0000
18AD78 -> 4601EE
18AD7C -> 23
18AD80 -> C53658
18AD84 -> 2B
18AD88 -> 1FB3
18AD8C -> FFFF
18AD90 -> 0
18AD94 -> BEBBE000
18AD98 -> 4010
18AD9C -> 0
18ADA0 -> 18ADD0
18ADA4 -> A97B40
18ADA8 -> 1
18ADAC -> 0
18ADB0 -> 0
18ADB4 -> 6
18ADB8 -> 0
18ADBC -> 18AD58
18ADC0 -> 24
18ADC4 -> 18AE30
18ADC8 -> 76B53FBB
18ADCC -> 9C22925E
18ADD0 -> FFFFFFFE
18ADD4 -> 18FFD4
18ADD8 -> 779C0727
18ADDC -> 18AE04
18ADE0 -> 779C0604
18ADE4 -> 0
18ADE8 -> 18FFD4
18ADEC -> 7797C3D0
18ADF0 -> 18AE18
18ADF4 -> 779C04A9
18ADF8 -> 0
18ADFC -> 0
18AE00 -> 0
18AE04 -> 18AF04
18AE08 -> 18AF54
18AE0C -> 7797C3E0
18AE10 -> 1
18AE14 -> 18AF04
18AE18 -> 18AE3C
18AE1C -> 779A87B9
18AE20 -> FFFFFFFE
18AE24 -> 18FFC4
18AE28 -> 18AF54
18AE2C -> 18AED8
18AE30 -> 18BDE4
18AE34 -> 779A87CD
18AE38 -> 18FFC4
18AE3C -> 18AEEC
18AE40 -> 779A878B
18AE44 -> 18AF04
18AE48 -> 18FFC4
18AE4C -> 18AF54
18AE50 -> 18AED8
18AE54 -> 779C041D
18AE58 -> 0
18AE5C -> 18AF04
18AE60 -> 18FFC4
18AE64 -> 779A872E
18AE68 -> 18AF04
18AE6C -> 18FFC4
18AE70 -> 18AF54
18AE74 -> 18AED8
18AE78 -> 779C041D
18AE7C -> 18687528
18AE80 -> 18AF04
18AE84 -> 18BEA4
18AE88 -> 0
18AE8C -> 3F300000
18AE90 -> 0
18AE94 -> 0
18AE98 -> 0
18AE9C -> 0
18AEA0 -> 0
18AEA4 -> 0
18AEA8 -> 0
18AEAC -> 0
18AEB0 -> 0
18AEB4 -> 0
18AEB8 -> 0
18AEBC -> 0
18AEC0 -> 0
18AEC4 -> 0
18AEC8 -> 0
18AECC -> 0
18AED0 -> 0
18AED4 -> 0
18AED8 -> 0
18AEDC -> 72
18AEE0 -> 190000
18AEE4 -> 10B000
18AEE8 -> 0
18AEEC -> 18C09C
18AEF0 -> 7796010F
18AEF4 -> 18AF04
18AEF8 -> 18AF54
18AEFC -> 18AF04
18AF00 -> 18AF54
18AF04 -> C0000005
18AF08 -> 0
18AF0C -> 0
18AF10 -> 6368D60
18AF14 -> 2
18AF18 -> 0
18AF1C -> 0
18AF20 -> 0
18AF24 -> 0
18AF28 -> 0
18AF2C -> 0
18AF30 -> 0
18AF34 -> 0
18AF38 -> 0
18AF3C -> 0
18AF40 -> 0
18AF44 -> 0
18AF48 -> 0
18AF4C -> 0
18AF50 -> 0
18AF54 -> 1003F
18AF58 -> 0
18AF5C -> 0
18AF60 -> 0
18AF64 -> 0
18AF68 -> 0
18AF6C -> 0
18AF70 -> 7F
18AF74 -> 37
18AF78 -> FFFF
18AF7C -> 4601EE
18AF80 -> 11D0023
18AF84 -> C53658
18AF88 -> 2B
18AF8C -> 0
18AF90 -> BEBBE000
18AF94 -> 4010
18AF98 -> A0000000
18AF9C -> 4010BEBB
18AFA0 -> 0
18AFA4 -> 80000000
18AFA8 -> 4009
18AFAC -> 0
18AFB0 -> 4008FFE0
18AFB4 -> 0
18AFB8 -> FFE00000
18AFBC -> 4008
18AFC0 -> 66000000
18AFC4 -> 3FFEE666
18AFC8 -> 0
18AFCC -> 80000000
18AFD0 -> 3FFF
18AFD4 -> 3D000000
18AFD8 -> 4004C5AE
18AFDC -> 2B0023
18AFE0 -> 2B
18AFE4 -> 53
18AFE8 -> 2B
18AFEC -> 2B
18AFF0 -> 18687528
18AFF4 -> 18BEA4
18AFF8 -> 18C05C
18AFFC -> 1C161D78
18B000 -> 0
18B004 -> 18C3E8
18B008 -> 18C09C
18B00C -> 6368D60
18B010 -> 23
18B014 -> 10246
18B018 -> 18B23C
18B01C -> 2B
18B020 -> 37007F
18B024 -> 11D0000
18B028 -> 4601EE
18B02C -> 23
18B030 -> C53658
18B034 -> 2B
18B038 -> 1FB3
18B03C -> FFFF
18B040 -> 0
18B044 -> BEBBE000
18B048 -> 4010
18B04C -> 0
18B050 -> 0
18B054 -> BEBBA000
18B058 -> 4010
18B05C -> 0
18B060 -> 0
18B064 -> 80000000
18B068 -> 4009
18B06C -> 0
18B070 -> 0
18B074 -> FFE00000
18B078 -> 4008
18B07C -> 0
18B080 -> 0
18B084 -> FFE00000
18B088 -> 4008
18B08C -> 0
18B090 -> 0
18B094 -> E6666600
18B098 -> 3FFE
18B09C -> 0
18B0A0 -> 0
18B0A4 -> 80000000
18B0A8 -> 3FFF
18B0AC -> 0
18B0B0 -> 0
18B0B4 -> C5AE3D00
18B0B8 -> 4004
18B0BC -> 0
18B0C0 -> 0
18B0C4 -> 0
18B0C8 -> 0
18B0CC -> 0
18B0D0 -> 0
18B0D4 -> 0
18B0D8 -> 0
18B0DC -> 0
18B0E0 -> 0
18B0E4 -> 0
18B0E8 -> 0
18B0EC -> 0
18B0F0 -> 0
18B0F4 -> 0
18B0F8 -> 0
18B0FC -> 0
18B100 -> 0
18B104 -> 0
18B108 -> 0
18B10C -> 0
18B110 -> 0
18B114 -> 0
18B118 -> 0
18B11C -> 0
18B120 -> FFC0
18B124 -> 0
18B128 -> FFC0
18B12C -> 0
18B130 -> 0
18B134 -> 3F300000
18B138 -> 0
18B13C -> 3F300000
18B140 -> 0
18B144 -> 0
18B148 -> 0
18B14C -> 0
18B150 -> 0
18B154 -> 0
18B158 -> 0
18B15C -> 0
18B160 -> 0
18B164 -> 0
18B168 -> 0
18B16C -> 0
18B170 -> 0
18B174 -> 0
18B178 -> 0
18B17C -> 0
18B180 -> 0
18B184 -> 0
18B188 -> 0
18B18C -> 0
18B190 -> 0
18B194 -> 0
18B198 -> 0
18B19C -> 0
18B1A0 -> 0
18B1A4 -> 0
18B1A8 -> 0
18B1AC -> 0
18B1B0 -> 0
18B1B4 -> 0
18B1B8 -> 0
18B1BC -> 0
18B1C0 -> 0
18B1C4 -> 0
18B1C8 -> 0
18B1CC -> 0
18B1D0 -> 0
18B1D4 -> 0
18B1D8 -> 0
18B1DC -> 0
18B1E0 -> 0
18B1E4 -> 0
18B1E8 -> 0
18B1EC -> 0
18B1F0 -> 0
18B1F4 -> 0
18B1F8 -> 0
18B1FC -> 0
18B200 -> 0
18B204 -> 0
18B208 -> 0
18B20C -> 0
18B210 -> 0
18B214 -> 0
18B218 -> 0
18B21C -> 0
18B220 -> FFFFFD34
18B224 -> 2E4
18B228 -> FFFFFD34
18B22C -> 2CC
18B230 -> 19
18B234 -> 0
18B238 -> 6368D53
18B23C -> 18687528
18B240 -> 186474C0
18B244 -> 11
18B248 -> 6DABCC0
18B24C -> 6D84168
18B250 -> 0
18B254 -> 18B370
18B258 -> 18B270
18B25C -> 1
18B260 -> 0
18B264 -> 0
18B268 -> 0
18B26C -> 0
18B270 -> 0
18B274 -> 0
18B278 -> 0
18B27C -> 0
18B280 -> 0
18B284 -> 0
18B288 -> 0
18B28C -> 0
18B290 -> 0
18B294 -> 0
18B298 -> 0
18B29C -> 0
18B2A0 -> 0
18B2A4 -> 0
18B2A8 -> 0
18B2AC -> 0
18B2B0 -> 0
18B2B4 -> 0
18B2B8 -> 0
18B2BC -> 0
18B2C0 -> 0
18B2C4 -> 0
18B2C8 -> 0
18B2CC -> 0
18B2D0 -> 0
18B2D4 -> 0
18B2D8 -> 0
18B2DC -> 0
18B2E0 -> 0
18B2E4 -> 0
18B2E8 -> 0
18B2EC -> 0
18B2F0 -> 0
18B2F4 -> 0
18B2F8 -> 0
18B2FC -> 0
18B300 -> 0
18B304 -> 0
18B308 -> 0
18B30C -> 0
18B310 -> 0
18B314 -> 0
18B318 -> 0
18B31C -> 0
18B320 -> 0
18B324 -> 0
18B328 -> 0
18B32C -> 0
18B330 -> 0
18B334 -> 0
18B338 -> 0
18B33C -> 0
18B340 -> 0
18B344 -> 0
18B348 -> 0
18B34C -> 0
18B350 -> 0
18B354 -> 0
18B358 -> 0
18B35C -> 0
18B360 -> 0
18B364 -> 0
18B368 -> 0
18B36C -> 0
18B370 -> 40003240
18B374 -> 0
18B378 -> 0
18B37C -> 0
18B380 -> 0
18B384 -> 0
18B388 -> 0
18B38C -> 0
18B390 -> 0
18B394 -> 0
18B398 -> 0
18B39C -> 0
18B3A0 -> 0
18B3A4 -> 0
18B3A8 -> 0
18B3AC -> 0
18B3B0 -> 0
18B3B4 -> 0
18B3B8 -> 0
18B3BC -> 0
18B3C0 -> 0
18B3C4 -> 0
18B3C8 -> 0
18B3CC -> 0
18B3D0 -> 0
18B3D4 -> 0
18B3D8 -> 0
18B3DC -> 0
18B3E0 -> 0
18B3E4 -> 0
18B3E8 -> 0
18B3EC -> 0
18B3F0 -> 0
18B3F4 -> 0
18B3F8 -> 0
18B3FC -> 0
18B400 -> 0
18B404 -> 0
18B408 -> 0
18B40C -> 0
18B410 -> 0
18B414 -> 0
18B418 -> 0
18B41C -> 0
18B420 -> 0
18B424 -> 0
18B428 -> 0
18B42C -> 0
18B430 -> 0
18B434 -> 0
18B438 -> 0
18B43C -> 0
18B440 -> 0
18B444 -> 0
18B448 -> 0
18B44C -> 0
18B450 -> 0
18B454 -> 0
18B458 -> 0
18B45C -> 0
18B460 -> 0
18B464 -> 0
18B468 -> 0
18B46C -> 0
18B470 -> 0
18B474 -> 0
18B478 -> 0
18B47C -> 0
18B480 -> 0
18B484 -> 0
18B488 -> 0
18B48C -> 0
18B490 -> 0
18B494 -> 0
18B498 -> 0
18B49C -> 0
18B4A0 -> 0
18B4A4 -> 0
18B4A8 -> 0
18B4AC -> 0
18B4B0 -> 0
18B4B4 -> 0
18B4B8 -> 0
18B4BC -> 0
18B4C0 -> 0
18B4C4 -> 0
18B4C8 -> 0
18B4CC -> 0
18B4D0 -> 0
18B4D4 -> 0
18B4D8 -> 0
18B4DC -> 0
18B4E0 -> 0
18B4E4 -> 0
18B4E8 -> 0
18B4EC -> 0
18B4F0 -> 0
18B4F4 -> 0
18B4F8 -> 0
18B4FC -> 0
18B500 -> 0
18B504 -> 0
18B508 -> 0
18B50C -> 0
18B510 -> 0
18B514 -> 0
18B518 -> 0
18B51C -> 0
18B520 -> 0
18B524 -> 0
18B528 -> 0
18B52C -> 0
18B530 -> 0
18B534 -> 0
18B538 -> 0
18B53C -> 0
18B540 -> 0
18B544 -> 0
18B548 -> 0
18B54C -> 0
18B550 -> 0
18B554 -> 0
18B558 -> 0
18B55C -> 0
18B560 -> 0
18B564 -> 0
18B568 -> 0
18B56C -> 0
18B570 -> 0
18B574 -> 0
18B578 -> 0
18B57C -> 0
18B580 -> 0
18B584 -> 0
18B588 -> 0
18B58C -> 0
18B590 -> 0
18B594 -> 0
18B598 -> 0
18B59C -> 0
18B5A0 -> 0
18B5A4 -> 0
18B5A8 -> 0
18B5AC -> 0
18B5B0 -> 0
18B5B4 -> 0
18B5B8 -> 0
18B5BC -> 0
18B5C0 -> 0
18B5C4 -> 0
18B5C8 -> 0
18B5CC -> 0
18B5D0 -> 0
18B5D4 -> 0
18B5D8 -> 0
18B5DC -> 0
18B5E0 -> 0
18B5E4 -> 0
18B5E8 -> 0
18B5EC -> 0
18B5F0 -> 0
18B5F4 -> 0
18B5F8 -> 0
18B5FC -> 0
18B600 -> 0
18B604 -> 0
18B608 -> 0
18B60C -> 0
18B610 -> 0
18B614 -> 0
18B618 -> 0
18B61C -> 0
18B620 -> 0
18B624 -> 0
18B628 -> 0
18B62C -> 0
18B630 -> 0
18B634 -> 0
18B638 -> 0
18B63C -> 0
18B640 -> 0
18B644 -> 0
18B648 -> 0
18B64C -> 0
18B650 -> 0
18B654 -> 0
18B658 -> 0
18B65C -> 0
18B660 -> 0
18B664 -> 0
18B668 -> 0
18B66C -> 0
18B670 -> 0
18B674 -> 0
18B678 -> 0
18B67C -> 0
18B680 -> 0
18B684 -> 0
18B688 -> 0
18B68C -> 0
18B690 -> 0
18B694 -> 0
18B698 -> 0
18B69C -> 0
18B6A0 -> 0
18B6A4 -> 0
18B6A8 -> 0
18B6AC -> 0
18B6B0 -> 0
18B6B4 -> 0
18B6B8 -> 0
18B6BC -> 0
18B6C0 -> 0
18B6C4 -> 0
18B6C8 -> 0
18B6CC -> 0
18B6D0 -> 0
18B6D4 -> 0
18B6D8 -> 0
18B6DC -> 0
18B6E0 -> 0
18B6E4 -> 0
18B6E8 -> 0
18B6EC -> 0
18B6F0 -> 0
18B6F4 -> 0
18B6F8 -> 0
18B6FC -> 0
18B700 -> 0
18B704 -> 0
18B708 -> 0
18B70C -> 0
18B710 -> 0
18B714 -> 0
18B718 -> 0
18B71C -> 0
18B720 -> 0
18B724 -> 0
18B728 -> 0
18B72C -> 0
18B730 -> 0
18B734 -> 0
18B738 -> 4
18B73C -> 57905E0
18B740 -> 5790870
18B744 -> 5790C30
18B748 -> 0
18B74C -> 40071EB9
18B750 -> 0
18B754 -> 0
18B758 -> 0
18B75C -> 0
18B760 -> 0
18B764 -> 0
18B768 -> A0000000
18B76C -> 3FFB3333
18B770 -> 13E14630
18B774 -> 0
18B778 -> 0
18B77C -> 0
18B780 -> 0
18B784 -> 0
18B788 -> 0
18B78C -> 0
18B790 -> 0
18B794 -> 0
18B798 -> 0
18B79C -> 0
18B7A0 -> 0
18B7A4 -> 0
18B7A8 -> 0
18B7AC -> 0
18B7B0 -> 0
18B7B4 -> 0
18B7B8 -> 7796F871
18B7BC -> 76F70816
18B7C0 -> 758
18B7C4 -> 0
18B7C8 -> 76F70849
18B7CC -> EA97B2F1
18B7D0 -> 4
18B7D4 -> 758
18B7D8 -> 4
18B7DC -> 24
18B7E0 -> 1
18B7E4 -> 0
18B7E8 -> 0
18B7EC -> 0
18B7F0 -> 0
18B7F4 -> 0
18B7F8 -> 0
18B7FC -> 0
18B800 -> 0
18B804 -> 0
18B808 -> 0
18B80C -> 18B7CC
18B810 -> 18B878
18B814 -> 18BDA0
18B818 -> 76F95EB0
18B81C -> 9C767DED
18B820 -> FFFFFFFE
18B824 -> 76F70849
18B828 -> 76AB1184
18B82C -> 758
18B830 -> FFFFFFFF
18B834 -> 0
18B838 -> 130D490
18B83C -> 18B850
18B840 -> 76AB1138
18B844 -> 758
18B848 -> 7796FB41
18B84C -> 76F7031B
18B850 -> 758
18B854 -> 132FA10
18B858 -> 4
18B85C -> 6E568065
18B860 -> C870020
18B864 -> 0
18B868 -> 4
18B86C -> 4
18B870 -> 132FA10
18B874 -> 0
18B878 -> 18B8A4
18B87C -> 4
18B880 -> 132FA10
18B884 -> 0
18B888 -> 6E3ECF0
18B88C -> 6E567269
18B890 -> 13B6B06C
18B894 -> 7796F979
18B898 -> 76F7014D
18B89C -> 7E4
18B8A0 -> 0
18B8A4 -> 18BDAC
18B8A8 -> 6E558DEC
18B8AC -> 7E4
18B8B0 -> F
18B8B4 -> 6E566092
18B8B8 -> 13B6AED8
18B8BC -> CBE034
18B8C0 -> 0
18B8C4 -> 1000000
18B8C8 -> 1000000
18B8CC -> 18B938
18B8D0 -> 1
18B8D4 -> 6D84168
18B8D8 -> 0
18B8DC -> 0
18B8E0 -> 40003240
18B8E4 -> 60000
18B8E8 -> 0
18B8EC -> 0
18B8F0 -> 16EA0000
18B8F4 -> 1C
18B8F8 -> 0
18B8FC -> 0
18B900 -> 0
18B904 -> 0
18B908 -> 0
18B90C -> 0
18B910 -> 0
18B914 -> 0
18B918 -> 0
18B91C -> 0
18B920 -> 0
18B924 -> 0
18B928 -> 0
18B92C -> 0
18B930 -> 1
18B934 -> 0
18B938 -> 40003240
18B93C -> 60000
18B940 -> 0
18B944 -> 0
18B948 -> 0
18B94C -> 1C
18B950 -> 0
18B954 -> 0
18B958 -> 1
18B95C -> 0
18B960 -> 40003240
18B964 -> 0
18B968 -> 0
18B96C -> 0
18B970 -> 7C44311
18B974 -> E903C341
18B978 -> 235
18B97C -> 7817180
18B980 -> 7C44467
18B984 -> 18C0E0
18B988 -> 7C44311
18B98C -> E903C359
18B990 -> 1B1
18B994 -> 7817180
18B998 -> 7C44467
18B99C -> 7817180
18B9A0 -> 49CB97AA
18B9A4 -> 0
18B9A8 -> 1
18B9AC -> 13E14630
18B9B0 -> 18B974
18B9B4 -> 18BCC0
18B9B8 -> 7CD4208
18B9BC -> FFFFFFFF
18B9C0 -> 18B9C0
18B9C4 -> 0
18B9C8 -> 18B98C
18B9CC -> 18BCD8
18B9D0 -> 7CD4208
18B9D4 -> FFFFFFFF
18B9D8 -> 18B9D8
18B9DC -> FFFFFFFF
18B9E0 -> 18B9E0
18B9E4 -> 0
18B9E8 -> 0
18B9EC -> 0
18B9F0 -> 0
18B9F4 -> 0
18B9F8 -> 0
18B9FC -> 0
18BA00 -> 0
18BA04 -> 0
18BA08 -> 18BA34
18BA0C -> 6C4CE6D4
18BA10 -> 0
18BA14 -> 18BA70
18BA18 -> 1DC03E00
18BA1C -> 1C
18BA20 -> 6D5AE10
18BA24 -> 0
18BA28 -> 0
18BA2C -> 1DC03E00
18BA30 -> 6C32ED7D
18BA34 -> 18BB10
18BA38 -> 6C32F024
18BA3C -> 18BA70
18BA40 -> 0
18BA44 -> 1DC03BD0
18BA48 -> 0
18BA4C -> 0
18BA50 -> 0
18BA54 -> 1000000
18BA58 -> 1000000
18BA5C -> 18BAC8
18BA60 -> 1
18BA64 -> 6D84168
18BA68 -> 0
18BA6C -> 0
18BA70 -> 40002E80
18BA74 -> 60000
18BA78 -> 0
18BA7C -> 0
18BA80 -> 13333000
18BA84 -> 1C
18BA88 -> 0
18BA8C -> 0
18BA90 -> 0
18BA94 -> 0
18BA98 -> 0
18BA9C -> 0
18BAA0 -> 0
18BAA4 -> 0
18BAA8 -> 0
18BAAC -> 0
18BAB0 -> 0
18BAB4 -> 0
18BAB8 -> 0
18BABC -> 0
18BAC0 -> 1
18BAC4 -> 0
18BAC8 -> 40002E80
18BACC -> 60000
18BAD0 -> 0
18BAD4 -> 0
18BAD8 -> 0
18BADC -> 1C
18BAE0 -> 0
18BAE4 -> 0
18BAE8 -> 0
18BAEC -> 0
18BAF0 -> 0
18BAF4 -> 0
18BAF8 -> 0
18BAFC -> 0
18BB00 -> 0
18BB04 -> 0
18BB08 -> 0
18BB0C -> 0
18BB10 -> 0
18BB14 -> 0
18BB18 -> 0
18BB1C -> 0
18BB20 -> 0
18BB24 -> 0
18BB28 -> 0
18BB2C -> 0
18BB30 -> 0
18BB34 -> 0
18BB38 -> 0
18BB3C -> 0
18BB40 -> 0
18BB44 -> 0
18BB48 -> 0
18BB4C -> 0
18BB50 -> 0
18BB54 -> 0
18BB58 -> 0
18BB5C -> 0
18BB60 -> 0
18BB64 -> 0
18BB68 -> 0
18BB6C -> 0
18BB70 -> 0
18BB74 -> 0
18BB78 -> 0
18BB7C -> 0
18BB80 -> 0
18BB84 -> 0
18BB88 -> 0
18BB8C -> 0
18BB90 -> 0
18BB94 -> 0
18BB98 -> 0
18BB9C -> 0
18BBA0 -> 0
18BBA4 -> 0
18BBA8 -> 0
18BBAC -> 0
18BBB0 -> 0
18BBB4 -> 0
18BBB8 -> 0
18BBBC -> 0
18BBC0 -> 0
18BBC4 -> 0
18BBC8 -> 0
18BBCC -> 0
18BBD0 -> 0
18BBD4 -> 0
18BBD8 -> 0
18BBDC -> 0
18BBE0 -> 0
18BBE4 -> 0
18BBE8 -> 0
18BBEC -> 0
18BBF0 -> 0
18BBF4 -> 0
18BBF8 -> 0
18BBFC -> 0
18BC00 -> 0
18BC04 -> 0
18BC08 -> 0
18BC0C -> 0
18BC10 -> 0
18BC14 -> 0
18BC18 -> 0
18BC1C -> 0
18BC20 -> 0
18BC24 -> 0
18BC28 -> 0
18BC2C -> 0
18BC30 -> 0
18BC34 -> 0
18BC38 -> 0
18BC3C -> 0
18BC40 -> 0
18BC44 -> 0
18BC48 -> 0
18BC4C -> 0
18BC50 -> 0
18BC54 -> 0
18BC58 -> 0
18BC5C -> 0
18BC60 -> 0
18BC64 -> 0
18BC68 -> 0
18BC6C -> 0
18BC70 -> 0
18BC74 -> 0
18BC78 -> 76AB1450
18BC7C -> 7C2569D
18BC80 -> E903C61D
18BC84 -> 235
18BC88 -> 76AB1450
18BC8C -> 968
18BC90 -> 18BCC0
18BC94 -> 7CD5709
18BC98 -> FFFFFFFF
18BC9C -> 7C2569D
18BCA0 -> 7C444ED
18BCA4 -> 7C444F4
18BCA8 -> E903C64D
18BCAC -> 13B6AED8
18BCB0 -> 7796F871
18BCB4 -> 76F70816
18BCB8 -> 7B0
18BCBC -> 0
18BCC0 -> 76F70849
18BCC4 -> EA97B7C9
18BCC8 -> 0
18BCCC -> 7B0
18BCD0 -> 4
18BCD4 -> 24
18BCD8 -> 1
18BCDC -> 0
18BCE0 -> 13B6AED8
18BCE4 -> 0
18BCE8 -> 0
18BCEC -> 0
18BCF0 -> 0
18BCF4 -> 0
18BCF8 -> FFFFF900
18BCFC -> 7EFDB000
18BD00 -> 7796F871
18BD04 -> 76F70816
18BD08 -> 788
18BD0C -> 0
18BD10 -> 76F70849
18BD14 -> EA97B7B9
18BD18 -> 13B6AED8
18BD1C -> 788
18BD20 -> CBE034
18BD24 -> 24
18BD28 -> 1
18BD2C -> 0
18BD30 -> 0
[/spoiler]

 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Ben +5 çitin ticareti yapıyorum. Haliyle saat başı yeni char açıyorum ve her açtığım yan char'a ilk girişte ya da Her açtığım steam hesabında açtığım ilk çarın ilk girişinde bu hatayı alıyorum. en ufak bi DCde bile sinirlerim bozuluyo zaten ki 7/24 PC başındayım nerdeyse bide bu son bot güncellemesinden sonra böyle bi hata çıkınca kafayı yeme noktasına geldim.

 

 

 

 

Tekrar deneyin bende de bazen bir ya da iki kere veriyor ama sonra girebiliyorum :).

tarihinde kokarca3595 tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
 Share

×
×
  • Yeni Oluştur...