Jump to content
  • Kaydol

Hoppala hatasının çözümü yok mu ?


kohsp2
 Share

Önerilen Mesajlar

Yedi bitirdi beni bu hata 10 kere giriyorsam 5inde veriyor. Koxpun herşeyi mükemmel bi sorun yok fakat bu hatada bıktırıyor insanı

 

[spoiler]
Windows Sürümü : (6.2)
Oyun dizini : (null)
Olası Hata Konumu : 0
Olası Hata Kodu : 0
Yüklü modüller : 
400000 : E:\Program\Steam\steamapps\common\Knight Online\KnightOnLine.exe
76F60000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
769C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNEL32.DLL
76320000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
71D50000 : C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
69C90000 : C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL
742A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcrt.dll
73CB0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\USER32.dll
73E00000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\GDI32.dll
74C50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHELL32.dll
74520000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\cfgmgr32.dll
74750000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\windows.storage.dll
74360000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\combase.dll
760E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\RPCRT4.dll
73C90000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll
73C80000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll
74220000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcryptPrimitives.dll
76C30000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sechost.dll
76940000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\advapi32.dll
76F10000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\shlwapi.dll
74290000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\kernel.appcore.dll
76190000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\shcore.dll
73F50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\powrprof.dll
76C80000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\profapi.dll
73FA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEAUT32.dll
76530000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUPAPI.dll
72FA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dll
66680000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc.dll
70AC0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSPOOL.DRV
728A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
71FA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc_os.DLL
760B0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\IMM32.DLL
70040000 : C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.10586.0_none_811bc0006c44242b\comctl32.dll
73110000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmm.dll
2BC0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
6B9A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
71750000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll
6D850000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DSOUND.dll
72890000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WSOCK32.dll
74680000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WS2_32.dll
6F0E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DINPUT8.dll
72CE0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WININET.dll
6D140000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVIFIL32.dll
74130000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ole32.dll
6BB80000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVFW32.dll
70C20000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
10000000 : E:\Program\Steam\steamapps\common\Knight Online\OpenAL32.dll
5050000 : E:\Program\Steam\steamapps\common\Knight Online\libvorbisfile.dll
6B560000 : E:\Program\Steam\steamapps\common\Knight Online\steam_api.dll
73C50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\iphlpapi.dll
717C0000 : C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
67440000 : E:\Program\Steam\steamapps\common\Knight Online\XIGNCODE\x3.xem
76C90000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPT32.dll
76E60000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSASN1.dll
739B0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
71570000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
60E0000 : C:\Users\Umut\AppData\Local\Temp\xdecmkzlwdssv6s72gnmoqwbs4umnvfz2ax.dll
76220000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\COMDLG32.DLL
764A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\FirewallAPI.dll
76510000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\NETAPI32.dll
746E0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\PSAPI.DLL
6ABE0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEACC.DLL
71580000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DAVHLPR.DLL
70240000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\fwbase.dll
74560000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSCTF.dll
739F0000 : C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
6FC20000 : C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
6FC00000 : C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
6FBE0000 : C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
73920000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
76500000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\NSI.dll
6FBD0000 : C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
71700000 : C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
71380000 : C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
73140000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
76E10000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINTRUST.DLL
76AA0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\imagehlp.dll
72030000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
72000000 : C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
67CC0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\gpapi.dll
6F980000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\cryptnet.dll
714B0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINNSI.DLL
38000000 : E:\Program\Steam\steamclient.dll
70D10000 : E:\Program\Steam\vstdlib_s.dll
6EED0000 : E:\Program\Steam\tier0_s.dll
731F0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\Secur32.dll
6B0E0000 : E:\Program\Steam\steam.dll
699C0000 : E:\Program\Steam\Steam2.dll
698A0000 : E:\Program\Steam\DbgHelp.dll
60000000 : E:\Program\Steam\CSERHelper.dll
69750000 : E:\Program\Steam\gameoverlayrenderer.dll
6D9B0000 : C:\WINDOWS\system32\nvspcap.dll
73BB0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINHTTP.dll
6AD50000 : C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll
714D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxgi.dll
73200000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
6FF50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\MMDevAPI.DLL
705F0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\PROPSYS.dll
70FD0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv
715C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll
714C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
6A3D0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
71E40000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
715A0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv
71560000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll
74040000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\clbcatq.dll
104C0000 : E:\Program\Steam\steamapps\common\Knight Online\wrap_oal.dll
68B00000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\nvd3dum.dll
65560000 : E:\Program\Steam\steamapps\common\Knight Online\KOFPL.dll
71B30000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\urlmon.dll
6E430000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\mscms.dll
71860000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dll
739C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
71480000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\VDMDBG.DLL
70D00000 : C:\Windows\SYSTEM32\MSISIP.DLL
1AC50000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\coml2.dll
6F0C0000 : C:\Windows\SYSTEM32\wshext.dll
6E7C0000 : C:\Windows\SYSTEM32\AppxSip.dll
672C0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\OpcServices.DLL
6E0F0000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\XmlLite.dll
70B30000 : C:\Windows\SYSTEM32\WindowsPowerShell\v1.0\pwrshsip.dll
70740000 : C:\Windows\SYSTEM32\EsdSip.dll
6F720000 : C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.10586.0_none_d3c2e4e965da4528\comctl32.dll
21240000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\ieframe.dll
73160000 : C:\WINDOWS\SYSTEM32\schannel.dll
6E550000 : C:\WINDOWS\system32\mlang.dll
 
 
Stack Dökümü : 
19B7D4 -> 600125AF
19B7D8 -> 19B8AC
19B7DC -> 60012571
19B7E0 -> 1050921D
19B7E4 -> 19B8AC
19B7E8 -> 0
19B7EC -> 0
19B7F0 -> 7645F4F2
19B7F4 -> 19B8AC
19B7F8 -> 369E71B0
19B7FC -> 0
19B800 -> 7645F380
19B804 -> 0
19B808 -> 19B9E8
19B80C -> 1
19B810 -> 1
19B814 -> 6
19B818 -> 19B8AC
19B81C -> 105091BA
19B820 -> A97CD3
19B824 -> 0
19B828 -> E06D7363
19B82C -> 19B9E8
19B830 -> A97CDE
19B834 -> 19B9E8
19B838 -> A975C9
19B83C -> E06D7363
19B840 -> 1FFFFFFF
19B844 -> 19930522
19B848 -> 0
19B84C -> 0
19B850 -> 200246
19B854 -> 0
19B858 -> 376000
19B85C -> 76FD6D86
19B860 -> 369E71B0
19B864 -> 19B7F8
19B868 -> 24
19B86C -> 19B8FC
19B870 -> 764017E0
19B874 -> 40C1A894
19B878 -> FFFFFFFE
19B87C -> 19FFDC
19B880 -> 7700360E
19B884 -> 19B8AC
19B888 -> 76FDB040
19B88C -> 19FFDC
19B890 -> 0
19B894 -> FFFFFFFE
19B898 -> 19B8C4
19B89C -> 76FDA940
19B8A0 -> 0
19B8A4 -> 0
19B8A8 -> 0
19B8AC -> 19B9E8
19B8B0 -> 19BA38
19B8B4 -> 770533B8
19B8B8 -> 1
19B8BC -> 770533A8
19B8C0 -> A95FAF
19B8C4 -> 19B8E4
19B8C8 -> 76FDED90
19B8CC -> 7706E2D4
19B8D0 -> 76FD8B60
19B8D4 -> 19B9E8
19B8D8 -> 19FFCC
19B8DC -> 19BA38
19B8E0 -> 19B974
19B8E4 -> 19B908
19B8E8 -> 76FEB672
19B8EC -> 19B9E8
19B8F0 -> 19FFCC
19B8F4 -> 19BA38
19B8F8 -> 19B974
19B8FC -> 19BFE0
19B900 -> 76FEB690
19B904 -> 19FFCC
19B908 -> 19B9D0
19B90C -> 76FEB644
19B910 -> 19B9E8
19B914 -> 19FFCC
19B918 -> 19BA38
19B91C -> 19B974
19B920 -> 76FDED70
19B924 -> 19FFCC
19B928 -> 19B9E8
19B92C -> 0
19B930 -> 76FC423B
19B934 -> 19B9E8
19B938 -> 19FFCC
19B93C -> 19BA38
19B940 -> 19B974
19B944 -> 76FDED70
19B948 -> 2C30000
19B94C -> 1FB
19B950 -> 19B9E8
19B954 -> 19BA38
19B958 -> 0
19B95C -> 19FFCC
19B960 -> 32
19B964 -> 116000
19B968 -> 1A0000
19B96C -> 0
19B970 -> 0
19B974 -> 0
19B978 -> 0
19B97C -> 0
19B980 -> 0
19B984 -> 0
19B988 -> 0
19B98C -> 0
19B990 -> 0
19B994 -> 0
19B998 -> 0
19B99C -> 0
19B9A0 -> 0
19B9A4 -> 0
19B9A8 -> 0
19B9AC -> 0
19B9B0 -> 0
19B9B4 -> 0
19B9B8 -> 0
19B9BC -> 0
19B9C0 -> 0
19B9C4 -> 0
19B9C8 -> 0
19B9CC -> 38A7699B
19B9D0 -> 19BFF0
19B9D4 -> 76FD8E9F
19B9D8 -> 19B9E8
19B9DC -> 19BA38
19B9E0 -> 19B9E8
19B9E4 -> 19BA38
19B9E8 -> C0000005
19B9EC -> 0
19B9F0 -> 0
19B9F4 -> 76FA0C32
19B9F8 -> 2
19B9FC -> 0
19BA00 -> 3DB0B6B1
19BA04 -> 0
19BA08 -> 0
19BA0C -> 0
19BA10 -> 0
19BA14 -> 0
19BA18 -> 0
19BA1C -> 0
19BA20 -> 0
19BA24 -> 0
19BA28 -> 0
19BA2C -> 0
19BA30 -> 0
19BA34 -> 0
19BA38 -> 1007F
19BA3C -> 0
19BA40 -> 0
19BA44 -> 0
19BA48 -> 0
19BA4C -> 0
19BA50 -> 0
19BA54 -> 7F
19BA58 -> 33
19BA5C -> FFFF
19BA60 -> 41EAB7
19BA64 -> 23
19BA68 -> 1CBDFEA4
19BA6C -> 2B
19BA70 -> 0
19BA74 -> 9081B500
19BA78 -> 3FF8
19BA7C -> 42000000
19BA80 -> 3FF2FDCE
19BA84 -> 0
19BA88 -> BC000000
19BA8C -> 3FFB
19BA90 -> 0
19BA94 -> 3FFBBC00
19BA98 -> 0
19BA9C -> 80C00000
19BAA0 -> 4007
19BAA4 -> 0
19BAA8 -> 40078E40
19BAAC -> 0
19BAB0 -> E6666600
19BAB4 -> 3FFE
19BAB8 -> 0
19BABC -> 0
19BAC0 -> 0
19BAC4 -> 2B
19BAC8 -> 53
19BACC -> 2B
19BAD0 -> 2B
19BAD4 -> 2C30000
19BAD8 -> 1FB
19BADC -> 1CC07008
19BAE0 -> 3DB0B6B1
19BAE4 -> 1C6690C0
19BAE8 -> 1CC07010
19BAEC -> 19BFF0
19BAF0 -> 76FA0C32
19BAF4 -> 23
19BAF8 -> 210283
19BAFC -> 19BE98
19BB00 -> 2B
19BB04 -> 33007F
19BB08 -> 0
19BB0C -> 41EAB7
19BB10 -> 23
19BB14 -> 1CBDFEA4
19BB18 -> 2B
19BB1C -> 1FB3
19BB20 -> FFFF
19BB24 -> 0
19BB28 -> 9081B500
19BB2C -> 3FF8
19BB30 -> 0
19BB34 -> 0
19BB38 -> FDCE4200
19BB3C -> 3FF2
19BB40 -> 0
19BB44 -> 0
19BB48 -> BC000000
19BB4C -> 3FFB
19BB50 -> 0
19BB54 -> 0
19BB58 -> BC000000
19BB5C -> 3FFB
19BB60 -> 0
19BB64 -> 0
19BB68 -> 80C00000
19BB6C -> 4007
19BB70 -> 0
19BB74 -> 0
19BB78 -> 8E400000
19BB7C -> 4007
19BB80 -> 0
19BB84 -> 0
19BB88 -> E6666600
19BB8C -> 3FFE
19BB90 -> 0
19BB94 -> 0
19BB98 -> 0
19BB9C -> 0
19BBA0 -> 0
19BBA4 -> 0
19BBA8 -> 0
19BBAC -> 0
19BBB0 -> 0
19BBB4 -> 0
19BBB8 -> 0
19BBBC -> 0
19BBC0 -> 0
19BBC4 -> 0
19BBC8 -> 0
19BBCC -> 0
19BBD0 -> 0
19BBD4 -> 0
19BBD8 -> 0
19BBDC -> 0
19BBE0 -> 0
19BBE4 -> 0
19BBE8 -> 0
19BBEC -> 0
19BBF0 -> 0
19BBF4 -> 0
19BBF8 -> 0
19BBFC -> 0
19BC00 -> 0
19BC04 -> 0
19BC08 -> 0
19BC0C -> 0
19BC10 -> 0
19BC14 -> 0
19BC18 -> 0
19BC1C -> 0
19BC20 -> 0
19BC24 -> 0
19BC28 -> 0
19BC2C -> 0
19BC30 -> 0
19BC34 -> 0
19BC38 -> 0
19BC3C -> 0
19BC40 -> 0
19BC44 -> 0
19BC48 -> 0
19BC4C -> 0
19BC50 -> FFFFFB30
19BC54 -> 710
19BC58 -> FFFFFB30
19BC5C -> 4D0
19BC60 -> F0
19BC64 -> 150
19BC68 -> 0
19BC6C -> 0
19BC70 -> C0000005
19BC74 -> 0
19BC78 -> 0
19BC7C -> 0
19BC80 -> 76FA0C32
19BC84 -> 0
19BC88 -> 2
19BC8C -> FFFFD000
19BC90 -> 0
19BC94 -> 0
19BC98 -> 3DB0B6B1
19BC9C -> 0
19BCA0 -> 0
19BCA4 -> 0
19BCA8 -> 0
19BCAC -> 0
19BCB0 -> 0
19BCB4 -> 0
19BCB8 -> 0
19BCBC -> 0
19BCC0 -> 0
19BCC4 -> 0
19BCC8 -> 0
19BCCC -> 0
19BCD0 -> 0
19BCD4 -> 0
19BCD8 -> 0
19BCDC -> 0
19BCE0 -> 0
19BCE4 -> 0
19BCE8 -> 0
19BCEC -> 0
19BCF0 -> 0
19BCF4 -> 0
19BCF8 -> 0
19BCFC -> 0
19BD00 -> 0
19BD04 -> FFFFFD34
19BD08 -> 448
19BD0C -> FFFFFD34
19BD10 -> 2CC
19BD14 -> 3C
19BD18 -> 140
19BD1C -> 6
19BD20 -> 48A0033
19BD24 -> 1A17A00C
19BD28 -> 19BE90
19BD2C -> 0
19BD30 -> 1A5FA1C8
19BD34 -> 73EAD224
19BD38 -> 17C40000
19BD3C -> 1
19BD40 -> 0
19BD44 -> 0
19BD48 -> 0
19BD4C -> 0
19BD50 -> 0
19BD54 -> 0
19BD58 -> 0
19BD5C -> 0
19BD60 -> 0
19BD64 -> 0
19BD68 -> 0
19BD6C -> 0
19BD70 -> 0
19BD74 -> 0
19BD78 -> 0
19BD7C -> 0
19BD80 -> 3FFF
19BD84 -> FF
19BD88 -> 84208
19BD8C -> 1ECC5
19BD90 -> 3030700
19BD94 -> 3030300
19BD98 -> 3030300
19BD9C -> 3F
19BDA0 -> 3F
19BDA4 -> 1F
19BDA8 -> 4000
19BDAC -> 4000
19BDB0 -> 800
19BDB4 -> 2000
19BDB8 -> 4000
19BDBC -> 10
19BDC0 -> 501502F9
19BDC4 -> CCBEBC20
19BDC8 -> CCBEBC20
19BDCC -> 4CBEBC20
19BDD0 -> 4CBEBC20
19BDD4 -> 0
19BDD8 -> 1FF
19BDDC -> 180008
19BDE0 -> 3FEFFFF
19BDE4 -> 8
19BDE8 -> 8
19BDEC -> 17B
19BDF0 -> A
19BDF4 -> 8
19BDF8 -> 4
19BDFC -> 8
19BE00 -> 46000000
19BE04 -> FFFFFF
19BE08 -> FFFFFF
19BE0C -> 10
19BE10 -> FF
19BE14 -> FFFE0300
19BE18 -> 100
19BE1C -> FFFF0300
19BE20 -> 477FE000
19BE24 -> 51
19BE28 -> 0
19BE2C -> 0
19BE30 -> 0
19BE34 -> 0
19BE38 -> 1
19BE3C -> 30F
19BE40 -> 4
19BE44 -> 3000300
19BE48 -> 1
19BE4C -> 18
19BE50 -> 20
19BE54 -> 4
19BE58 -> 1F
19BE5C -> 18
19BE60 -> 20
19BE64 -> 4
19BE68 -> 200
19BE6C -> 80004005
19BE70 -> 19BE9C
19BE74 -> 691A0B88
19BE78 -> 691A0B8F
19BE7C -> 19BF64
19BE80 -> C3FE800
19BE84 -> 1FC2FD90
19BE88 -> AB89AB
19BE8C -> FFFFFFFF
19BE90 -> C3FE800
19BE94 -> 1FC2FD90
19BE98 -> 38A76F3F
19BE9C -> A008
19BEA0 -> 2C30000
19BEA4 -> A000
19BEA8 -> 19BEB8
19BEAC -> 69136090
19BEB0 -> E90015FC
19BEB4 -> 19BFD8
19BEB8 -> 2000002
19BEBC -> 0
19BEC0 -> 60
19BEC4 -> 0
19BEC8 -> A40006A2
19BECC -> 0
19BED0 -> 0
19BED4 -> 0
19BED8 -> E90015FC
19BEDC -> 0
19BEE0 -> 2000002
19BEE4 -> 0
19BEE8 -> 0
19BEEC -> FFFFFE05
19BEF0 -> 0
19BEF4 -> 13FF
19BEF8 -> 20000
19BEFC -> 1CBFD008
19BF00 -> 0
19BF04 -> 1EDAA220
19BF08 -> 1FDA4010
19BF0C -> 763CF079
19BF10 -> 13000211
19BF14 -> 19
19BF18 -> 0
19BF1C -> 20
19BF20 -> 20204
19BF24 -> FFFFFE05
19BF28 -> 2C300C0
19BF2C -> 7FF
19BF30 -> 81C
19BF34 -> AB
19BF38 -> 2C33FCC
19BF3C -> 6B9E8F2E
19BF40 -> C2E8800
19BF44 -> 19BF64
19BF48 -> 1FBA63E0
19BF4C -> 6B9E8E20
19BF50 -> 191
19BF54 -> 0
19BF58 -> C2C1D68
19BF5C -> E
19BF60 -> 0
19BF64 -> 0
19BF68 -> 0
19BF6C -> 100
19BF70 -> 7FF
19BF74 -> 0
19BF78 -> 2C300C0
19BF7C -> 1C655790
19BF80 -> 1
19BF84 -> 3B
19BF88 -> 0
19BF8C -> 2C30000
19BF90 -> 1CBFD000
19BF94 -> 0
19BF98 -> 1FB
19BF9C -> 19BFAC
19BFA0 -> 800003
19BFA4 -> 0
19BFA8 -> 1CBFD000
19BFAC -> 2C35E88
19BFB0 -> 0
19BFB4 -> 1B
19BFB8 -> 2C300C0
19BFBC -> 0
19BFC0 -> 0
19BFC4 -> 1FB
19BFC8 -> 1CBFD002
19BFCC -> 1A707440
19BFD0 -> 2C33F78
19BFD4 -> 1FB
19BFD8 -> 1FC2FD90
19BFDC -> 19B8AC
19BFE0 -> 19C1A0
19BFE4 -> 76FDED70
19BFE8 -> 4FBBFBCF
19BFEC -> 0
19BFF0 -> 19C038
19BFF4 -> 76F9DECB
19BFF8 -> A000
19BFFC -> A008
19C000 -> 0
19C004 -> 19C028
19C008 -> 8000
19C00C -> 2C30000
19C010 -> A000
19C014 -> A008
19C018 -> 6B9E92D0
19C01C -> 6B9E9375
19C020 -> 0
19C024 -> 1401
19C028 -> 3
19C02C -> 0
19C030 -> 800001
19C034 -> 1CBDF330
19C038 -> 19C04C
19C03C -> 76F9DC2E
19C040 -> 800001
19C044 -> 0
19C048 -> C4166E4
19C04C -> 19C080
19C050 -> 76FA67FB
19C054 -> 2C30000
19C058 -> 800001
19C05C -> A000
19C060 -> 50F0000
19C064 -> 50F0138
19C068 -> F
19C06C -> 76F8F865
19C070 -> 77069458
19C074 -> 18
19C078 -> 2C30000
19C07C -> F00000F
19C080 -> 19C0F0
19C084 -> 76F9EB5B
19C088 -> 18
19C08C -> 725C6901
19C090 -> 18
19C094 -> 2C30000
19C098 -> C
19C09C -> 41F521
19C0A0 -> 2
19C0A4 -> 1CBA83C8
19C0A8 -> 1CBDF270
19C0AC -> 50F07D0
19C0B0 -> 50F01E0
19C0B4 -> 18
19C0B8 -> 18
19C0BC -> F
19C0C0 -> 797E
19C0C4 -> 725C6901
19C0C8 -> 50F0030
19C0CC -> 9
19C0D0 -> 0
19C0D4 -> 0
19C0D8 -> 50F01C4
19C0DC -> 50F0000
19C0E0 -> 50F0A9C
19C0E4 -> 0
19C0E8 -> 50F0A98
19C0EC -> 0
19C0F0 -> 19C130
19C0F4 -> 76F9DD20
19C0F8 -> C
19C0FC -> 0
19C100 -> C
19C104 -> 0
19C108 -> 76F9DC00
19C10C -> 18
19C110 -> 0
19C114 -> 0
19C118 -> 0
19C11C -> 3
19C120 -> 2
19C124 -> 0
19C128 -> 0
19C12C -> 1CB4D1D0
19C130 -> 19C140
19C134 -> 76F9DC2E
19C138 -> 0
19C13C -> 0
19C140 -> C
19C144 -> A8EA2B
19C148 -> 2C30000
19C14C -> 0
19C150 -> C
19C154 -> 1CB9D430
19C158 -> 1CB9D430
19C15C -> 0
19C160 -> 19C178
19C164 -> A8C3AE
19C168 -> C
19C16C -> 1CBDFD38
19C170 -> FFFFFFFF
19C174 -> 48698D
19C178 -> 19C1AC
19C17C -> 40F294
19C180 -> C
19C184 -> E0690D3F
19C188 -> 1CBA6838
19C18C -> 1CB9D430
19C190 -> 0
19C194 -> 1
19C198 -> 1CB4D1D0
19C19C -> 19C184
19C1A0 -> 19C260
19C1A4 -> AB31E0
19C1A8 -> FFFFFFFF
19C1AC -> FFFFFFFF
19C1B0 -> 40F512
19C1B4 -> 1CBA6838
19C1B8 -> 1CBA66E8
19C1BC -> 19C1D0
19C1C0 -> 1CB9D370
19C1C4 -> 1CBDFD38
19C1C8 -> 0
19C1CC -> 40FCF4
19C1D0 -> 1CBDFD38
19C1D4 -> 1CBA83C8
19C1D8 -> 1CBDFD38
19C1DC -> 41EB8F
19C1E0 -> 1CB9D370
19C1E4 -> 1CBA83C8
19C1E8 -> 1CBDFD38
19C1EC -> 0
19C1F0 -> 411B71
19C1F4 -> 1CB9D370
19C1F8 -> E0690D6F
19C1FC -> 1CBA83C8
19C200 -> 1CB9D370
19C204 -> FFFFFFFF
19C208 -> 0
19C20C -> 3
19C210 -> 0
19C214 -> 1CB9D370
19C218 -> 0
19C21C -> 4
19C220 -> 19C230
19C224 -> 3
19C228 -> 0
19C22C -> 4
19C230 -> 1CBDFD38
19C234 -> A8EA2B
19C238 -> 2C30000
19C23C -> 0
19C240 -> C
19C244 -> 1CBB8C80
19C248 -> 1CBB8C80
19C24C -> 0
19C250 -> E0690EC7
19C254 -> 1CBB8C80
19C258 -> C
19C25C -> 1CBA83C8
19C260 -> 19C2C0
19C264 -> AB3535
19C268 -> FFFFFFFF
19C26C -> 4149F7
19C270 -> 1CBA83C8
19C274 -> E0690EEB
19C278 -> 1CBA83C8
19C27C -> 1CB9D370
19C280 -> FFFFFFFF
19C284 -> 0
19C288 -> 2
19C28C -> 19C274
19C290 -> 1CB9D370
19C294 -> AB31E0
19C298 -> FFFFFFFF
19C29C -> 19C33C
19C2A0 -> AB3208
19C2A4 -> FFFFFFFF
19C2A8 -> 40F51D
19C2AC -> 1
19C2B0 -> 1CBB8BC0
19C2B4 -> 1CB9D370
19C2B8 -> 0
19C2BC -> 40FCF4
19C2C0 -> 19C33C
19C2C4 -> AB39C0
19C2C8 -> FFFFFFFF
19C2CC -> 411B7B
19C2D0 -> 1CBA83C8
19C2D4 -> E0690E4B
19C2D8 -> 1CBA83C8
19C2DC -> 1CBB8BC0
19C2E0 -> FFFFFFFF
19C2E4 -> 0
19C2E8 -> 1CBA53D0
19C2EC -> 0
19C2F0 -> 1CBB8BC0
19C2F4 -> 1CBA5398
19C2F8 -> 29
19C2FC -> 0
19C300 -> 26
19C304 -> 2
19C308 -> 1
19C30C -> 1CB9D370
19C310 -> AB31E0
19C314 -> FFFFFFFF
19C318 -> 19C3B8
19C31C -> AB3208
19C320 -> FFFFFFFF
19C324 -> 40F51D
19C328 -> 1
19C32C -> 1A6C0C68
19C330 -> 1CBB8BC0
19C334 -> 0
19C338 -> 40FCF4
19C33C -> 19C3B8
19C340 -> AB3535
19C344 -> FFFFFFFF
19C348 -> 411B7B
19C34C -> 1CBA83C8
19C350 -> E0690FC7
19C354 -> 1A6C0C68
19C358 -> 1A6C0C68
19C35C -> 0
19C360 -> 10
19C364 -> 6D5F6500
19C368 -> 0
19C36C -> 1A6C0C68
19C370 -> A8E942
19C374 -> 1F
19C378 -> 0
19C37C -> 1B
19C380 -> E0690F3F
19C384 -> 0
19C388 -> 1CBB8BC0
19C38C -> 0
19C390 -> 0
19C394 -> 19C380
19C398 -> 0
19C39C -> 19C44C
19C3A0 -> A95EE0
19C3A4 -> E0B42B03
19C3A8 -> FFFFFFFE
19C3AC -> A8E961
19C3B0 -> 404ED2
19C3B4 -> 19D5BF28
19C3B8 -> 19C464
19C3BC -> AB3535
19C3C0 -> FFFFFFFF
19C3C4 -> 76A4CA
19C3C8 -> 1CBA83C8
19C3CC -> E0690F43
19C3D0 -> 1A6C0C68
19C3D4 -> 1CBA83C8
19C3D8 -> 0
19C3DC -> 10
19C3E0 -> 30317061
19C3E4 -> 752E3432
19C3E8 -> 6669
19C3EC -> 0
19C3F0 -> F
19C3F4 -> 50
19C3F8 -> 1CAA6400
19C3FC -> E0B42B03
19C400 -> FFFFFFFE
19C404 -> 19C448
19C408 -> 0
19C40C -> F
19C410 -> E06908DB
19C414 -> 19D5BF00
19C418 -> 1A6C0CA8
19C41C -> 41
19C420 -> 0
19C424 -> 0
19C428 -> F
19C42C -> 19D5BED0
19C430 -> 1C006900
19C434 -> 41
19C438 -> 41
19C43C -> 1A6C0CA8
19C440 -> 0
19C444 -> F
19C448 -> E0690F47
19C44C -> 19C4CC
19C450 -> ABBCD8
19C454 -> FFFFFFFF
19C458 -> 45DAC5
19C45C -> 1C52A958
19C460 -> E0690F73
19C464 -> 19C4CC
19C468 -> AFCCD8
19C46C -> FFFFFFFF
19C470 -> 45DB73
19C474 -> 1CBA83C8
19C478 -> E06908EF
19C47C -> 5260C38
19C480 -> 1A6C0C68
19C484 -> 780
19C488 -> 1861D4E0
19C48C -> 1CBA743A
19C490 -> 18993158
19C494 -> 1C52A958
19C498 -> 1CBA7558
19C49C -> 2
19C4A0 -> 19C488
19C4A4 -> 41
19C4A8 -> 5E
19C4AC -> 1CAA6400
19C4B0 -> 19C61C
19C4B4 -> AB3208
19C4B8 -> FFFFFFFF
19C4BC -> 0
19C4C0 -> F
19C4C4 -> E069081F
19C4C8 -> E069081F
19C4CC -> 19C61C
19C4D0 -> AB9DE0
19C4D4 -> 0
19C4D8 -> 45DD74
19C4DC -> 780
19C4E0 -> 776C28
19C4E4 -> 1861D4E0
19C4E8 -> 780
19C4EC -> 1861C500
19C4F0 -> 19CE2EB0
19C4F4 -> 438
19C4F8 -> 438
19C4FC -> 51CA69
19C500 -> E0690997
19C504 -> 73CCD9C0
19C508 -> 19CE2EB0
19C50C -> 19C6AC
19C510 -> 0
19C514 -> B5BDEC
19C518 -> 0
19C51C -> FFFFFFFE
19C520 -> 0
19C524 -> 1A1
19C528 -> 25B
19C52C -> 438
19C530 -> 652
19C534 -> 0
19C538 -> 69D
19C53C -> 50F0000
19C540 -> 780
19C544 -> 0
19C548 -> 5A
19C54C -> 19C770C0
19C550 -> 19C590
19C554 -> 76F9DD20
19C558 -> 7
19C55C -> 0
19C560 -> 19C57C
19C564 -> A8C303
19C568 -> 1A5FE6DC
19C56C -> B54988
19C570 -> 7
19C574 -> 7
19C578 -> 1A5FE6D8
19C57C -> B54988
19C580 -> 405006
19C584 -> 1A5FE6DC
19C588 -> F
19C58C -> B54988
19C590 -> 1A5FE6B8
19C594 -> 0
19C598 -> 454D3D
19C59C -> 19C5C8
19C5A0 -> 1A5FE70C
19C5A4 -> 0
19C5A8 -> 1A5FE70C
19C5AC -> 0
19C5B0 -> E0690927
19C5B4 -> 73CCD9C0
19C5B8 -> 1A61B918
19C5BC -> 19C6AC
19C5C0 -> 0
19C5C4 -> 1A5FE6B8
19C5C8 -> 1A5FE70C
19C5CC -> 0
19C5D0 -> 19C61C
19C5D4 -> AB89F1
19C5D8 -> FFFFFFFF
19C5DC -> 6FF5E1
19C5E0 -> 19C5FC
19C5E4 -> 14
19C5E8 -> 10
19C5EC -> E0690963
19C5F0 -> 19CE2EB0
19C5F4 -> 6FF644
19C5F8 -> 1A5FE6B8
19C5FC -> 0
19C600 -> 61697200
19C604 -> 185C006C
19C608 -> 0
19C60C -> FFFFFFFF
19C610 -> 0
19C614 -> F
19C618 -> E069096B
19C61C -> 19C69C
19C620 -> AC9BE9
19C624 -> FFFFFFFF
19C628 -> 5493E6
19C62C -> E0690AA3
19C630 -> 73CCD9C0
19C634 -> 73CCCA50
19C638 -> 12
19C63C -> 8C1299
19C640 -> 2
19C644 -> 19C670
19C648 -> 19C67C
19C64C -> 42000000
19C650 -> 3F000000
19C654 -> E0690ACB
19C658 -> 2C35E98
19C65C -> 1A03A5D8
19C660 -> 19D684D0
19C664 -> 0
19C668 -> 18F99CD8
19C66C -> 1C3EF8C0
19C670 -> 0
19C674 -> 73CE892C
19C678 -> 73CE410F
19C67C -> 1
19C680 -> 49
19C684 -> 19C690
19C688 -> 697C8314
19C68C -> 1
19C690 -> 19D684D0
19C694 -> E0690AAF
19C698 -> 1
19C69C -> 19DC58
19C6A0 -> ACC64E
19C6A4 -> FFFFFFFF
19C6A8 -> 12
19C6AC -> 73CE6F20
19C6B0 -> 4B82BC
19C6B4 -> 9A1FC8
19C6B8 -> E0690A2F
19C6BC -> 23F0
19C6C0 -> 2
19C6C4 -> 19DCF8
19C6C8 -> 1
19C6CC -> 400000
19C6D0 -> 460B56
19C6D4 -> 230994
19C6D8 -> A24
19C6DC -> 0
19C6E0 -> 5271200
19C6E4 -> 0
19C6E8 -> 0
19C6EC -> 0
19C6F0 -> 0
19C6F4 -> F
19C6F8 -> 56092C
19C6FC -> 102
19C700 -> D
19C704 -> 1C0001
19C708 -> EE6B4D1
19C70C -> 26C
19C710 -> FD
19C714 -> 1103163
19C718 -> 0
19C71C -> 20
19C720 -> 39
19C724 -> 7FFFFFFF
19C728 -> 7FFFFFFF
19C72C -> FFFFFFFF
19C730 -> FFFFFFFF
19C734 -> 7FFE0000
19C738 -> 7763A000
19C73C -> B566E4
19C740 -> 0
19C744 -> 0
19C748 -> 0
19C74C -> 0
19C750 -> 0
19C754 -> 0
19C758 -> 0
19C75C -> 0
19C760 -> 0
19C764 -> 0
19C768 -> 0
19C76C -> 0
19C770 -> 0
19C774 -> 0
19C778 -> 0
19C77C -> 0
19C780 -> 0
19C784 -> 0
19C788 -> 0
19C78C -> 0
19C790 -> 0
19C794 -> 0
19C798 -> 0
19C79C -> 0
19C7A0 -> 0
19C7A4 -> 0
19C7A8 -> 0
19C7AC -> 0
19C7B0 -> 0
19C7B4 -> 0
19C7B8 -> 0
19C7BC -> 0
19C7C0 -> 0
19C7C4 -> 0
19C7C8 -> 0
19C7CC -> 0
19C7D0 -> 0
 

 

[/spoiler]

 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

5 dk önce banada bu hatayı verdi steam'dan çıktım pc yeniden başlatıp steam hesabıma tekrar girdim. Sorun çözüldü :)

Dostum zaten sorun pc resetlemeden steamdan çıkmadan oyuna tekar giriş yapıncada çözülüyor ama arada bu hata çıkıyor. Ama bazen ard arda 2-3 kere veriyor 4. oyuna girişimde giriyor. Bu hata yüzünden chaosu kaçırdığımda oluyor

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Botla alakası yok onun, Koxpsuz girdiğiniz de Bug Report hatası alacaksınız hoppalaa yerine. Bende can sıkıcı derece de çok verdiği için formatladım pcyi bir daha görmedim

Hocam hatırlarsanız banada aynı çözümü önermiştiniz Format attım hatta Win7Loader'i sizden istedim , Lakin hala aynı şekilde ilk girişte bu hatayı veriyor. tekrar girişte girebiliyorum.

Ek Olarak: Botsuz girişte bug report hatası almıyorum. Sadece Botla İlk girişte alıyorum bu hatayı.

tarihinde Vayne tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
 Share

×
×
  • Yeni Oluştur...